Đorđe Petrović

„Klimatske promene imaju svoju rasnu, klasnu, pa i rodnu dimenziju. One se ne dešavaju svima podjednako“
Naša percepcija nauke, naučnih ideja i uloge naučnika u društvu u velikoj meri je oblikovana time kako su naučno-tehnološke teme obrađene i predstavljene u popularnoj kulturi. Temat zimskog broja Elemenata, koji čine tekstovi Ivana Umeljića, Ane Samardžić i dr Marije Maglov, pokušava iz različitih uglova da rasvetli kako izgleda nauka prelomljena kroz prizmu popularne kulture. U Elementima 31 saznajte više o neobičnoj raspravi Njutna i Huka, portretima ljudi majmuna, čudesnoj istoriji upotrebe žive, šahovskim obračunima čoveka i mašine, kao i o brojnim drugim zanimljivim pričama.
Temat jubilarnog broja Elemenata posvećen je jednom fiziološkom procesu sa kojim se teško mirimo – starenju. Starenje u eri digitalnih tehnologija, faktori dugovečnosti kod „metuzalema“ u životinjskom carstvu i nepodnošljivost večnog života, samo su neke od tema koje su u okviru ovog temata obradili Bogdan Đorđević, Ivana Nikolić i Đorđe Petrović. U jesenjim Elementima saznaćete više o tome ko je bio Eduard Pernkopf i kako izgleda medicina u svetu bez moralnog kompasa, postoji li nauka o umu, kako je uvedena merna jedinica metar, ko štiti modu i koja li je tajna ljudske opčinjenosti kosom.
Skrivenu logiku iza različitih oblika ljudskog ponašanja, koje obično smatramo iracionalnim ili neobičnim, moguće je objasniti pomoću teorije igara. Oslanjajući se na teoriju igara, temat 29. broja Elemenata pokušaće da objasni fenomene kao što su sujeverje, tabu, spin, samozavaravanje i zašto je toliko važno „ko je stigao prvi“. U letnjem izdanju vašeg omiljenog časopisa otkrijte i koliko interneta je previše interneta, kako lečiti posledica „produženog kovida“ pevanjem, odakle nam sposobnost smeha i kakve mračne tajne krije istorija statistike.
Ako bismo odstranili objektivnost iz novinarstva, kako bismo ga onda razlikovali od odnosa s javnošću ili propagande?
Temat 28. broja Elemenata pokušava iz uglova različitih oblasti i disciplina – istorije nauke, novinarstva, filozofije politike i sporta – da sagleda i rasvetli značenje pojma objektivnosti. U prolećnom izdanju vašeg omiljenog časopisa saznajte više o istoriji besmrtnosti, etnobotanici gospođice Dior, naučnicima iz Studentskog parka, sovjetskoj genetici i bremenu Lisenkovog nasleđa, kao i brojnim drugim zanimljivim temama.
Temat 27. broja Elemenata posvećen je higijeni. Kroz četiri teksta i iz četiri različita i nesvakidašnja ugla ovu temu obradili su dr Srđa Janković, dr Igor Živanović, dr Damir Huremović i Đorđe Petrović. U zimskom izdanju vašeg omiljenog časopisa saznajte više o moći intuitivnog mišljenja, kratkoj istoriji laganja, šta je to naučna diplomatija, kako je dešifrovano pismo Maja i u kakvoj su vezi umetnost i sifilis.
U OŠ „Veljko Dugošević“ u Turiji, u sredu, 24. novembra u 13 časova, CPN će organizovati radionicu za nastavnike STEM oblasti pod nazivom Naučno obrazovanje za odgovorno društvo
Temat Elemenata 26 istražuje zagonetan odnos čoveka i prirode iz različitih perspektiva: na šta tačno mislimo kada govorimo o ljudskoj prirodi i da li ona uopšte postoji, kao i koja pitanja otvara i šta nam nudi koncept podivljavanja. U ovom broju Elemenata saznajte više o najvećem svemirskom teleskopu „Džejms Veb“, modnoj poetici Aleksandera Lija Mekvina, o tome kako su prvobitno naseljena pacifička ostrva, kako rešiti globalni problem zagađenja plastikom i zašto ljudi veruju u paranormalne pojave.
Medijumi su s lakoćom uspevali da zavedu i prevare čitave naučne komisije, formirane sa namerom da ispitaju ono što se događa na seansama prizivanja duhova, sve dok ih nije razotkrio najveći iluzionista
Dosadašnja istraživanja dr Marka Keberta, mladog biohemičara sa Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu, otvaraju prostor za implementaciju novih ekoloških pristupa u šumarstvu u našoj zemlji. On trenutno rukovodi perspektivnim naučnim projektom, pod nazivom MYCOCLIMART, koji za cilj ima očuvanje hrasta lužnjaka – jedne od najugroženijih šumskih vrsta na ovim prostorima
Ruski arheolozi otkrili su nedavno grobnicu sa posmrtnim ostacima četiri skitske žene ratnice, što ponovo otvara temu istorijskog utemeljenja mita o Amazonkama
Analizom drevnog DNK, grupa naučnika otkrila je da je prelazak naših predaka na sedelački način života doveo do pojave salmonele kod ljudi
U izradi maltera za konzervaciju istraživači se trude da, kao i Rimljani nekad, koriste lokalne materijale i sirovine, a predloženi dizajn maltera trebalo bi da doprinese smanjenju skoro isključive upotrebe cementnog maltera prilikom konzervacije u Srbiji
Temat Elemenata 25 bavi se odnosom nauke i društva, naročito u svetlu današnjih ogromnih izazova sa kojima se suočava čitav svet, kakvi su, pre svega, pandemija koronavirusa i njoj prateća pandemija netačnih informacija – infodemija. U ovom broju Elemenata saznajte još u čemu je tajna čvrstoće rimskog maltera, da li su ljudi racionalni, čemu su služili kipui starih Inka, kako su izgledale predstave nebeskih tela kroz istoriju i gde prestaje moda, a počinje nauka (i obrnuto).   
Fenomen je dobio ime po stoičkom filozofu Seneki zato što ga je ovaj, u pismu svom prijatelju, prvi put formulisao, primetivši da je „rast mnogih stvari spor, ali je zato njihova propast brza“. Primenjeno na kompleksan sistem kakav je civilizacija, to znači da je njen razvoj postepen i spor do jednog momenta, ali da, kada se dođe do tzv. Senekine litice, slede nepovratno survavanje i ubrzan kolaps – često iznenadan i sasvim neočekivan
Petog juna 2021. navršilo se tačno 40 godina od kada je opisano prvih pet slučajeva pacijenata obolelih od side. Tim povodom, novi Elementi donose temat „Pouke pandemije HIV-a“ o jednoj od najrazornijih pandemija modernog doba koja nas, iako je veoma specifična, može naučiti mnogo čemu što je i te kako primenjivo i u odgovoru na današnju pandemiju Kovid-19. Ovaj broj bavio se i problemom sujeverja, odnosom IQ-a i inteligencije, budućnosti gitare u izmenjenim klimatskim uslovima, restartom pametnih supruga i drugim zanimljivim temama.
Klima i ljudski životi danas su do te mere povezani da ih više nije moguće posmatrati odvojeno. Temat 22. izdanja časopisa, kroz pet zanimljivih tekstova rasvetljava zagonetni odnos klimatskih i društvenih promena kroz istoriju. Ovaj broj Elemenata donosi vam ekskluzivni intervju sa Rouzmeri Salivan, jednim od najboljih biografa na engleskom jeziku, kao i priče o značaju statističke pismenosti, patološkom altruizmu, međuplanetarnim migrantima i jedan sasvim neobičan esej u slavu hodanja.
Temat 21. broja donosi niz uzbudljivih tekstova koji iz različitih uglova rasvetljavaju temu koja više od godinu dana zaokuplja sve. Kroz šest interesantnih i informativnih članaka, ugledni istraživači i naučni novinari osvrnuli su se na mnoge važne teme u vezi sa pandemijom poput zagonetne evolucije virusa SARS-CoV-2, modelovanja podataka o broju zaraženih i preminulih, mentalnog zdravlja lekara i građana, moralnih izazova sa kojima se suočavaju lekari i donosioci odluka, ali i na pandemijske filmske narative u klasičnim i savremenim kinematografskim ostvarenjima.
Ovaj broj Elemenata donosi vam ekskluzivni intervju sa slavnim američkim fizičarem Berijem Berišom, dobitnikom Nobelove nagrade za 2017. godinu. Pored ovog razgovora sa nobelovcem, Elementi 19 donose vam i intervju sa Tadašijem Tokiedom, harizmatičnim matematičarem sa Univerziteta Stanford, koji je sakupio, izumeo i analizirao više stotina „matematičkih igračaka“. U ovom broju saznajte više o jeziku Francuske revolucije, čudesnom svetu halucinacija, mašinama za demokratiju, gimicima i istoriji vremenske prognoze.