(ВИДЕО) Јануар 2011. Пројекти промоције и популаризације које је ЦПН финансијски подржао током 2011. Јавни позив за финансијску подршку новим пројектима у 2012. затворен 28. јануара. Архива: ЦПН посредством Vimeo.

подели
повезано
Археологија језика
Европски ђачки парламент