Међународни дан биодиверзитета, као један од празника Уједињених нација, обележава се сваког 22. маја

Међународни дан биодиверзитета (биолошке разноврсности) обележава се 22. маја да јавност подсети на угроженост разноликости живог света на планети и значај њеног очувања. Поводом овог дана и у Србији је 2012. организовано неколико манифестација.

Овај међународни пазник установила је Генерална скупштина Уједињених нација како би се зауставило изумирање биљних и животињских врста, као и различитих екосистема на Земљи. Већ дванаест година, овај дан се обележава као  подсећање на 22. мај 1992, када је у Најробију усвојена Конвенција о биодиверзитету, међународни документ којим су се државе широм планете обавезале да штите разноликост живог света.

Појам биодиверзитет најелегантније се на српски језик преводи као биолошка разноврсност и односи се на распрострањеност живих врста, али и гена и екосистема у неком подручју или на целој планети. Биодиверзитет је мера здравља једног екосистема – што је разноликост врста већа, животна средина је мање угрожена.

Међутим, према подацима Уједињених нација, опстанак на Земљи је угрожен за више од 34.000 врста живог света, а близу 16.000 врста је директно пред изумирањем. Овим се нарушавају животна станишта и, на крају крајева, утиче се и на опстанак човека. Стога је неопходно предузети читав низ мера како би се спасиле врсте које нестају.

ПАТРОНАТУРА

Поводом Међународног дана биодиверзитета и у Србији је ове године организовано неколико манифестација. Факултет за примењену екологију Футура и НВО Одговорност управо на овај датум  покренуће пројекат „Патронатура“, који подразумева заштиту врста које нестају, промоцију врста које настају и установљење међународног института за подунавски мискантус (што је, иначе, род који обухвата петнаест врста трске). Пројекат „Патронатура“ подржао је Центар за промоцију науке међу 88 пројеката промоције и популаризације науке у 2012. години.

подели
повезано
Творац Сретењског устава
Астероид Дејвид Боуви