Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренуло је нови портал са отвореним подацима. У иницијативу се укључује и ЦПН

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) покренуло је у јануару 2016. занимљив, прегледан и користан интернет портал Отворени подаци. Портал омогућује грађанима Републике Србије да слободно приступе бројним информацијама у области науке и образовања, али и да ове податке без ограничења употребљавају и дистрибуирају. 

Идеја о ”отварању података” представља један од трендова нашег доба – милиони људи од својих држава и институција током последњих деценија захтевају да информације од јавног значаја, али и подаци какви чине ”светско знање које припада људској раси” постану доступни свима и да се шире без ограничења. Циљеви отворених података се уклапају друге сличне концепте, попут OpenSource-а или OpenAccess-а.

Неке јавне и приватне институције опиру се овом тренду, покушавајући да прикрију деликатне информације, али и да задрже разне облике монопола над подацима. Но, под притиском јавности и позитивне регулативе, све већи скуп података постаје доступан не само за људе, него и за машине, како би се кроз рачунарску обраду ови подаци даље ширили.

У Србији се изузетно мало институција упустило у подухват отварања података, али постоје и неки позитивни примери. Jедан такав је, на пример, Open data портал. Од почетка ове године, у Србији је први пут једним законом приступ отвореним подацима постао обавезан, а то је управо један Закон из надлежности МПНТР – реч је о новом Закону о научноистраживачкој делатности (НИД).

У МНПТР-а поручују да је њихов новоотворени сервис више од оног што је Законом захтевано и да је опскрбљен изузетно великом количним података. Очекује се да ће база расти из дана у дан како се информациони систем буде развијао. Између осталих, садржаће и регистре из Закона о НИД-у.

Помоћу овог сервиса грађани сада могу да добију увид у податке из регистра МПНТР-а попут Акционог плана за спровођење стратегије образовања до 2020. године, информације о студијским програмима, школама и школским управама, преглед звања у високошколским установама, али и расходе и приходе различитих институција и организација. Додатно, отворени подаци могу користити истраживачима у периоду пре новог пројектног циклуса.

Свакој табели, које се аутоматски ажурирају, у реалном времену, може се приступити преко HTTP протокола, али се подаци могу преузети и у такозваном JNIC формату. Захваљујући томе могу се читати помоћу апликација, да би се потом даље користили, анализирали и приказивали на интернету. 

Центар за промоцију науке, у духу своје мисије унапређења културе науке и ширења знања за све грађане, од оснивања подржава концепт отворених података, због чега се, након што је Министарство отворило податке, укључује у реализацију ове идеје. На ЦПН сајту ускоро ће постати доступне разне занимљиве апликације, статистике и анализе које користе отворене податке Министарства.

Реконструкција у науци

Истражите више о Променама у науци 2016.

Истражите више о Конкурсима за науку 2016.

Истражите више о Категоризацији научних часописа

Истражите више о Отвореним подацима

 

подели
повезано
Усвојена Стратегија научног развоја
Ново премеравање научних часописа