Нацрт новог правлиника о категоризацији и рангирању научних часописа који је објавило Министарство најављује бројне промене за домаћу науку

 

Преузмите Нацрт правилника о категоризацији и рангирању научних часописа

У серији значајних промена које се последњих недеља догађају у сектору науке у Републици Србији, дошао је ред и на научне часописе. Нов нацрт правилника о категоризацији и рангирању научних часописа, који је управо објавило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, наишао је на позитивне коментаре научне заједнице.

Овај правилник није обичан документ за научнике. Он има за циљ да дефинише научни часопис и отклони многе дилеме узроковане ранијим категоризацијама и рангирањем часописа. Међутим, будући да се рад самих научника вреднује на основу квалитета часописа, њихова категоризација и рангирање одређују оквир за функционисање у научној заједници.

Категоризација научних часописа се, према новом Правилнику, врши једном годишње, а њихова утицајност се мери просечним бројем цитата примљених током текуће године за радове који су објављени  у претходне две године – Импакт фактор два (ИФ2). Научни часописи ће се према новом Правилнику разврставати у девет категорија.

Неке од категорија су М21а (међународни часопис изузетних вредности) у коју спадају часописи који су у својој области наука међу првих 10 одсто, М21 (врхунски међународни часопис) у којој се налазе часописи који су у својој области међу првих 30 одсто, М24 (национални часопис међународног значаја), М51 (врхунски часопис националног значаја).

Научни часописи који буду означени као „Суспендован са листе JCR“ и као „Псеудо часопис“ неће бити категоризовани за ту годину.

Реконструкција у науци

Истражите више о Променама у науци 2016.

Истражите више о Конкурсима за науку 2016.

Истражите више о Категоризацији научних часописа

Истражите више о Отвореним подацима

 

подели
повезано
Усвојена Стратегија научног развоја
Отворени конкурси за науку 2016.