Још један домаћи научни часопис успео да се пробије до чувене SCI листе – Serbian Astronomical Journal

Текст: Љ. Илић

Вест да је часопис Serbian Astronomical Journal крајем децембра 2013. године прихваћен од стране Thomson Reuters-a, института за реферисање на SCI листи, побудила је пажњу научних кругова.

Овај часопис објављује Астрономска опсерваторија у Београду и по квалитету уређивања, квалитету научних радова и цитираности већ је спадао у најбоље научне часописе у Србији, који су препознати у светској научној заједници, и то, наравно, у области астрономије.

Но, шта је SCI листа и шта ова вест заправо значи за дати часопис и научнике који објављују чланке у овој врсти публикација? SCI листа је међународног карактера и представља скраћеницу од Science Citation Index. Да би се стигло до одређене академске лествице, постоји обавезан минимум радова које треба објавити у неком од неколико хиљада часописа са наведене листе.

У научној заједници, број објављених радова у часописима на SCI листи је један од најзначајнијих показатеља успешности, квалитета и вредности рада истраживача, научника и институција у којима раде.

Како се бирају часописи који улазе на SCI листу? Сваке године Институт Thomson Reuters, који се бави интелектуалном својином у области науке, процењује око 2000 нових часописа, а ниво пролазности је од 10 до 12 одсто. Евалуација такозваног импакт фактора је бесплатна и обухвата стриктно дефинисане критеријуме.

Бројна вредност импакт фактора добија се тако што се број цитата за две последње године подели са бројем објављених радова у те две године. Односно, поједностављено, мери се број цитата из датог часописа који су наведени у научним радовима током претходне две године.

Часописи на SCI листи по правилу имају веома строге рецензије и објављивање рада захтева велику преданост и труд. Укратко: строги критеријуми обезбеђују да само најквалитетнији радови, који дају велики научноистраживачки допринос, пролазе рецензију и буду објављени.

Неки од домаћих научних часописа који се налазе на SCI листи су и Генетика, Хемијска индустрија, Journal of Medical Biochemistry, Computer Science and Information Systems, Психологија и други. 

Вест да је Serbian Astronomical Journal доспео на SCI листу је велики успех који доприноси угледу наше земље у светској научној заједници. Ово је такође значајан покретач образовања, развоја и привреде сваке земље. 

Истражите више о домаћим реферисаним часописима.

Истражите више о Институту Thomson Reuters.

подели
повезано
Творац Сретењског устава
Астероид Дејвид Боуви