Još jedan domaći naučni časopis uspeo da se probije do čuvene SCI liste – Serbian Astronomical Journal

Tekst: LJ. Ilić

Vest da je časopis Serbian Astronomical Journal krajem decembra 2013. godine prihvaćen od strane Thomson Reuters-a, instituta za referisanje na SCI listi, pobudila je pažnju naučnih krugova.

Ovaj časopis objavljuje Astronomska opservatorija u Beogradu i po kvalitetu uređivanja, kvalitetu naučnih radova i citiranosti već je spadao u najbolje naučne časopise u Srbiji, koji su prepoznati u svetskoj naučnoj zajednici, i to, naravno, u oblasti astronomije.

No, šta je SCI lista i šta ova vest zapravo znači za dati časopis i naučnike koji objavljuju članke u ovoj vrsti publikacija? SCI lista je međunarodnog karaktera i predstavlja skraćenicu od Science Citation Index. Da bi se stiglo do određene akademske lestvice, postoji obavezan minimum radova koje treba objaviti u nekom od nekoliko hiljada časopisa sa navedene liste.

U naučnoj zajednici, broj objavljenih radova u časopisima na SCI listi je jedan od najznačajnijih pokazatelja uspešnosti, kvaliteta i vrednosti rada istraživača, naučnika i institucija u kojima rade.

Kako se biraju časopisi koji ulaze na SCI listu? Svake godine Institut Thomson Reuters, koji se bavi intelektualnom svojinom u oblasti nauke, procenjuje oko 2000 novih časopisa, a nivo prolaznosti je od 10 do 12 odsto. Evaluacija takozvanog impakt faktora je besplatna i obuhvata striktno definisane kriterijume.

Brojna vrednost impakt faktora dobija se tako što se broj citata za dve poslednje godine podeli sa brojem objavljenih radova u te dve godine. Odnosno, pojednostavljeno, meri se broj citata iz datog časopisa koji su navedeni u naučnim radovima tokom prethodne dve godine.

Časopisi na SCI listi po pravilu imaju veoma stroge recenzije i objavljivanje rada zahteva veliku predanost i trud. Ukratko: strogi kriterijumi obezbeđuju da samo najkvalitetniji radovi, koji daju veliki naučnoistraživački doprinos, prolaze recenziju i budu objavljeni.

Neki od domaćih naučnih časopisa koji se nalaze na SCI listi su i Genetika, Hemijska industrija, Journal of Medical Biochemistry, Computer Science and Information Systems, Psihologija i drugi. 

Vest da je Serbian Astronomical Journal dospeo na SCI listu je veliki uspeh koji doprinosi ugledu naše zemlje u svetskoj naučnoj zajednici. Ovo je takođe značajan pokretač obrazovanja, razvoja i privrede svake zemlje. 

Istražite više o domaćim referisanim časopisima.

Istražite više o Institutu Thomson Reuters.

podeli
povezano
Tvorac Sretenjskog ustava
Asteroid Dejvid Bouvi