U Naučnom klubu Centra za promociju nauke održana je panel-diskusija o budućnosti RNK tehnologija na kojoj su bili eksperti iz zemlje i inostranstva i zainteresovani građani. Diskusija je bila deo COST akcije exRNA-PATH (RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control), čija je uloga da informacije o RNK tehnologiji komunicira široj javnosti. 

Dr Marjana Brkić, v.d. direktora Centra za promociju nauke, pozdravila je učesnike i goste i istakla da debata o RNK tehnologijama dolazi u pravo vreme, samo nekoliko dana nakon što je Nobel za medicinu, odnosno fiziologiju dodeljen upravo tvorcima mRNK vakcine protiv kovida.

Katarina Stekić iz Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke predstavila je paneliste i istakla da je cilj debate da se objasne RNK tehnologije i njihov značaj za nauku i društvo u celini.

„Ovaj panel će se najviše baviti našom percepcijom RNK tehnologije, šta su zapravo RNK tehnologije i kakva je njihova budućnost. Govorićemo i o tome kako uopšte percipiramo nauku i šta naši dosadašnji podaci kažu kada je reč o poverenju građana u nauku.“

Rob Bleki, komunikacioni ekspert za naučno-tehnološke kompanije i biotehnološke startapove, govorio je o tome kako je najbolje komunicirati javnosti naučna saznanja, i koje su to priče koje najviše zanimaju običan svet:

„Pre svega, važne su priče samih naučnika. Ljudi o njima imaju kontradiktorna mišljenja: nekada misle da su oni neodgovorni ili da previše rizikuju. Sa druge strane, nekada ih vide kao ljude koji su kadri da reše sve probleme.

Mi treba da podsećamo ljude zašto naučnici rade to što rade, a većina njih želi da svet napravi boljim mestom. Katalin Kariko je odličan primer, ona je decenijama bila opsednuta RNK. Ljudi su joj stalno govorili da je to gubljenje vremena, ali ona je nastavila [da izučava RNK] jer je bila ubeđena da će tim istraživanjem napraviti razliku.“

Dr Ejmi Bak, profesorka RNK i biologije zaraznih bolesti na Univerzitetu u Edinburgu, kaže da je efektivno komuniciranje nauke široj javnosti od ogromnog značaja, i da bi naučna zajednica tome morala da posveti više pažnje. Na pitanje novinarke Centra za promociju nauke kako to ona i njen tim rade, dr Bak odgovara:

„Unutar naše zajednice mi verujemo naučnicima koji su strogi i precizni i kada govore o našim i kada govore o svojim istraživanjima. Oni su često vrlo pažljivi u interpretaciji i ‘prodavanju‘ rezultata. Ponekad nam to otežava da otvoreno i direktno razgovaramo sa širom publikom – ali moramo da naučimo kako se to radi.

Nasumične interakcije sa ljudima su mi često inspirativne: ljudi su radoznali i postavljaju dobra pitanja, što me tera da drugačije razmišljam o svom istraživanju. Takođe, mislim da je važno da ljudi vide da su istraživanja dostupna i njima i da su naučnici normalni, vredni ljudi, koji pokušavaju da reše neke probleme. To pomaže da se izgradi poverenje u vrednost i korisnost naših otkrića.“

Osim debate, 9. i 10. oktobra, Centar za promociju nauke bio je i domaćin sastanka exRNA-PATH COST akcije, koja ima za cilj podizanje društvene svesti o važnosti razvoja RNK tehnologija. Članovi ove akcije su istraživači i naučni komunikatori, kao i entuzijasti iz drugih oblasti, koji zajednički pokušavaju da stvore prostor za društveno prihvatanje razvoja RNK tehnologija. 

U sklopu sastanka su predstavljeni dosadašnji rezultati i postavljeni ciljevi za dalji rad. Osim toga, održano je i nekoliko radionica i diskusija sa idejom da se učesnicima predstavi značaj efektivne naučne komunikacije. Ove radionice održali su Rob Bleki i Tomas Krempton, komunikacioni eksperti, koji imaju višegodišnje iskustvo saradnje sa medijima.

U drugom delu sastanka  govorilo se o značaju  vizuelnog prikazivanja nauke, kao i  o korišćenju različitih formata u svrhe jasne naučne komunikacije. Ilustratorka Monika Lang je održala radionicu tokom koje su istraživači u kokreatorskom procesu osmišljavali strip kroz koji se prikazuju put RNK molekula i njegova uloga u imunskom odgovoru organizma. Drugi deo radionice bio je posvećen osmišljavanju različitih formata za komunikaciju nauke za svaku interesnu grupu posebno: donosioce odluka, novinare i opštu javnost. Na ovaj način se RNK tehnologija može adekvatno približiti široj publici, uzimajući u obzir potrebe i očekivanja javnosti.

Ceo panel možete pogledati na YouTube kanalu Centra za promociju nauke.podeli