CPN je tokom septembra 2023. godine sproveo istraživanje stavova i mišljenja o RNK tehnologiji u Srbiji, pri čemu je svoje viđenje trenutnog stanja i budućnosti ove tehnologije sa nama podelilo oko 400 građana. Rezultati ovog istraživanja biće predstavljeni javnosti tokom panel-sesije, 9. oktobra, u periodu od 18.30 do 20.00 časova, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke.

Zbog ograničenog broja mesta, potrebno je prijaviti se za panel ovde.

Na panelu će učestvovati članovi Radne grupe COST akcije i domaći istraživači. Kroz panel će biti reči o mehanizmu funkcionisanja ovih tehnologija, kao i koje su prednosti i potencijalni rizici upotrebe RNK mehanizama u medicini, biologiji, poljoprivredi i drugim poljima. Dodatan akcenat biće stavljen na razumevanje rezultata istraživanja na srpskom uzorku, kako bi se razumele specifičnosti ovog podneblja u kontekstu poverenja u nauku i zdravstvenih navika stanovništva.

Govornici na panelu biće:

dr Ejmi Bak, Univerzitet u Edinburgu

Stekla je doktorat iz biohemije na Univerzitetu Kolorado, Boulder. Godine 2009, dr Bak pokrenula je sopstvenu laboratoriju u okviru Centra za imunitet, infekcije i evoluciju na Univerzitetu u Edinburgu, fokusirajući se na funkcije RNK u interakcijama virus-domaćin i inicirajući novu liniju istraživanja lučenja RNK kod parazitskih infekcija. Dobila je ERC Consolidator Award za proučavanje RNK komunikacije kod infekcija helmintima i jedan je od rukovodilaca Instituta za imunologiju i istraživanje infekcija. Trenutno predsedava Akcionim odborom Evropske COST mreže: RNK komunikacija u kraljevstvima.

Rob Bleki, GreenLight Biosciences

Rob Bleki bavi se savetovanjem naučno-tehnoloških kompanija i biotehnoloških startapova o tome kako da komuniciraju o složenim pitanjima. Među njegovim klijentima nalaze se Vaimap, One Health, Unilever, McKinsei, kao i Vlada Velike Britanije. Bio je direktor kompanije Blue State Digital. Njegove kolumne i članci redovno se pojavljuju u prestižnim medijima kakvi su Fajnenšl Tajms, Njujork Tajms, Vol Strit žurnal i BBC.

Maja Kosanović, Institut za primenu nuklearne energije INEP

Maja Kosanović je doktor bioloških nauka i viši naučni saradnik Instituta za primenu nuklearne energije INEP. Molekularni biolog po obrazovanju, prvu polovinu karijere bavila se biohemijskim istraživanjima u oblasti glikobiologije tumorskih markera dok je poslednjih 12 godina posvetila novoj i uzbudljivoj oblasti ekstracelularnih vezikula, koje predstavljaju novootkriveni, fundamentalni način komunikacije ćelija. Osnivač je i predsednik Srpskog društva za ekstracelularne vezikule.

Stiven Flečer, Research Fellow at The University of Queensland

Karijeru je posvetio dizajnu i razvoju najsavremenijih tehnologija, kao što su alati za duboko učenje za identifikaciju bolesti useva, biopesticidi na bazi iRNK i biosenzori za detekciju GMO. Pokazao je istraživačku svestranost kroz uloge u obe akademske institucije, uključujući Univerzitet u Kvinslendu i Univerzitet u Adelaidi, kao i u privatnom biotehnološkom sektoru sa Lifeprint Australia. Aktivno sarađuje sa industrijskim saradnicima i globalnim organizacijama kao što je OECD, doprinoseći formulisanju regulatornih okvira za nove tehnologije.

Iris Žeželj, Filozofski fakultet

Dr Iris Žeželj je redovna profesorka na katedri za socijalnu psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njena glavna sfera istraživanja su iracionalna/epistemološki sumnjiva verovanja, posebno u domenu zdravlja, i njihov odnos prema sumnjivim zdravstvenim praksama koje mogu biti varljive ili potpuno opasne. Kao rukovodilac Reason4Heatlh projekta koji finansira Fond za nauku, pomaže u eksperimentalnom testiranju intervencija i angažovanju zainteresovanih strana u domenu javnog zdravlja.

Predstavnici Centra za promociju nauke, kao članovi COST akcije exRNA-PATH (RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control) čija je uloga da informacije o RNK tehnologiji komunicira ka javnosti, organizuju sastanak Radne grupe akcije 9. i 10. oktobra. Tokom ovog događaja biće predstavljen dosadašnji rad grupe, kao i rezultati međunarodnog istraživanja stavova i mišljenja o RNK tehnologiji.

podeli