Иако знају само за нуле и јединице, рачунари у бинарном систему који користе могу да запишу све бројеве: 000=0, 001=1, 010=2, 011=3, а 100=4…

За разлику од људи, компјутери познају само две цифре – 0 и 1.

Нула одговара стању кад у бројном регистру рачунарског процесора нема струје, док један значи да је има. Захваљујући томе, рачунар може да запише било који број и да са њим потом врши рачунања. Такав систем писања бројева, основе два, назива се бинарни бројни систем.

Као код декадног бројног система који има десет цифара, и у бинарном је могуће записати све бројеве. Тако је у бинарном систему 000=0, 001=1, 010=2, 011=3, а 100=4.

Поред декадног и бинарног, понекад се користе и системи основе 8, 16 и 60. Њих су некада користили древни народи попут Вавилонаца, старих Маја и Кинеза. Модерни човек је навикао да користи бројни систем са основом десет и врло би му било тешко да броји и рачуна у неком другом.

подели
повезано
Творац Сретењског устава
Астероид Дејвид Боуви