Нови програм донација за подршку иновативним научноистраживачким пројектима у Србији

Програм сарадње науке и привреде, који је представљен током јуна, спроводи Фонд за иновациону делатност, а финансирају га Европска унија, у износу од 2,4 милиона евра и Република Србија, у износу од 1 милион евра, док  1 милион евра долази из приватног сектора. Осмишљен је уз техничку помоћ Светске банке, такође из средстава Европске уније.

Сврха Програма је подстицање сарадње између приватних предузећа и јавних научноистраживачких организација у Србији, како би се кроз заједничке развојне пројекте створили иновативни производи, услуге и технологије са тржишном применом. У оквиру овог програма, Фонд ће обезбедити бесповратна средства у износу до 300 000 евра по пројекту.

За средства могу конкурисати конзорцијуми од највише пет чланова састављени од најмање једног приватног малог, микро или средњег предузећа основаног у Србији, са годишњима приходом од најмање 200 000 евра, и једне јавне научноистраживачка организације, такође регистроване у Србији.

Програм сарадње науке и привреде један је од стубова на којима почива свеобухватно и доследно залагање Фонда за иновациону делатност, његових партнера и Европске уније као донатора за јачање сектора иновација као једног од камена темељаца домаће привреде засноване на знању.

Поред овог програма, Фонд од марта 2016. године спроводи и пилот програм за трансфер технологије Програм ТТФ, који финансира ЕУ, такође са циљем да се омогући преусмеравање знања из јавних академских научноистраживачких организација ка потребама приватног сектора повезивањем истраживача са привредницима.

 Фонд за иновациону делатност Републике Србије од 2011. године активно унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси развоју иновативног предузетништва.

Делегација Европске уније подржава рад Фонда од његовог оснивања. У периоду 2011-2016. Фонд је у оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији, финансираном средствима ЕУ у вредности од 8,4 милиона, доделио финансијску подршку за више од 50 проналазака развијених у младим и технолошки зрелим домаћим приватним предузећима.

Подршка ЕУ се наставља кроз додатна средства у износу од 4,9 милиона евра намењених спровођењу Програма сарадње науке и привреде, раду Канцеларије за трансфер технологије у оквиру Програма ТТФ и изради Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије 2016-2020.

Програм сарадње науке и привреде биће детаљно представљен 13. јула у 11х у Привредној Комори Београда, а добродошли су и научници са државних универзитета.

Пријаве за Програм могу се слати на: https://www.innovationfund.rs/CGS

Детаљне информације о критеријумима подобности, финансирању и роковима налазе се на овом линку:  www.inоvacionifond.rs/program-saradnje-nauke-privrede

подели