Novi program donacija za podršku inovativnim naučnoistraživačkim projektima u Srbiji

Program saradnje nauke i privrede, koji je predstavljen tokom juna, sprovodi Fond za inovacionu delatnost, a finansiraju ga Evropska unija, u iznosu od 2,4 miliona evra i Republika Srbija, u iznosu od 1 milion evra, dok  1 milion evra dolazi iz privatnog sektora. Osmišljen je uz tehničku pomoć Svetske banke, takođe iz sredstava Evropske unije.

Svrha Programa je podsticanje saradnje između privatnih preduzeća i javnih naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji, kako bi se kroz zajedničke razvojne projekte stvorili inovativni proizvodi, usluge i tehnologije sa tržišnom primenom. U okviru ovog programa, Fond će obezbediti bespovratna sredstva u iznosu do 300 000 evra po projektu.

Za sredstva mogu konkurisati konzorcijumi od najviše pet članova sastavljeni od najmanje jednog privatnog malog, mikro ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji, sa godišnjima prihodom od najmanje 200 000 evra, i jedne javne naučnoistraživačka organizacije, takođe registrovane u Srbiji.

Program saradnje nauke i privrede jedan je od stubova na kojima počiva sveobuhvatno i dosledno zalaganje Fonda za inovacionu delatnost, njegovih partnera i Evropske unije kao donatora za jačanje sektora inovacija kao jednog od kamena temeljaca domaće privrede zasnovane na znanju.

Pored ovog programa, Fond od marta 2016. godine sprovodi i pilot program za transfer tehnologije Program TTF, koji finansira EU, takođe sa ciljem da se omogući preusmeravanje znanja iz javnih akademskih naučnoistraživačkih organizacija ka potrebama privatnog sektora povezivanjem istraživača sa privrednicima.

 Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije od 2011. godine aktivno unapređuje veze između nauke, tehnologije i privrede i doprinosi razvoju inovativnog preduzetništva.

Delegacija Evropske unije podržava rad Fonda od njegovog osnivanja. U periodu 2011-2016. Fond je u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji, finansiranom sredstvima EU u vrednosti od 8,4 miliona, dodelio finansijsku podršku za više od 50 pronalazaka razvijenih u mladim i tehnološki zrelim domaćim privatnim preduzećima.

Podrška EU se nastavlja kroz dodatna sredstva u iznosu od 4,9 miliona evra namenjenih sprovođenju Programa saradnje nauke i privrede, radu Kancelarije za transfer tehnologije u okviru Programa TTF i izradi Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije 2016-2020.

Program saradnje nauke i privrede biće detaljno predstavljen 13. jula u 11h u Privrednoj Komori Beograda, a dobrodošli su i naučnici sa državnih univerziteta.

Prijave za Program mogu se slati na: https://www.innovationfund.rs/CGS

Detaljne informacije o kriterijumima podobnosti, finansiranju i rokovima nalaze se na ovom linku:  www.inovacionifond.rs/program-saradnje-nauke-privrede

podeli