Све заинтересоване средње школе у Србији могу да се пријаве и постану једна од шест школа које ће у скоријој будућности добити Мејкерс лаб.

ШТА СУ МЕЈКЕРС ЛАБОВИ?

Мејкерс лаб је мултидисциплинарни, иновативни простор у коме се подстичу ученици и њихова интересовања и развијају вештине у правцу експериментисања, грађења заједнице, и дијалога са другим иницијативама и програмима. На овај начин се подстиче и повезивање и сарадња у заједници са свим чиниоцима који се могу окупити око теме образовања.

Рад Мејкерс лаба заснива се на повезивању СТЕАМЕ области (Sience, Technology, Engineering, Math, Entrepreneurship / наука, технологија, инжењерство, уметност, математика, предузетништво). Кроз рад у Мејкерс лабу замишљено је да ученици и наставници на иновативан начин приступају едукацији и решавању проблема. Идеја је да се ученици заинтересовани за СТЕАМЕ области охрабре да даље развијају интересовања у том правцу и да се подстиче експериментисање и мултидисциплинарност у настави кроз формално и неформално учење и различите СТЕАМЕ програме, предавања и иницијативе.

ПРИЈАВЕ

Приликом одабира наредних школа у којима ћемо отворити Мејкерс лабове, руководићемо се критеријумима које чине, али нису ограничени на:

  • капацитет школе у заједници за локална партнерства,
  • капацитет колектива,
  • досадашњи програми и резултати школе,
  • учешће школе у пројектима, и
  • стање простора намењеног Мејкерс лабу.

Молимо вас да пажљиво прочитате упутство и припремите сва неопходна документа пре попуњавања форме. Након припеме документације, попуните форму на линку испод и приложите сва документа.

 

Рок за пријаву је 1. фебруар 2023. године. Уколико имате неких питања молимо вас да нас контактирате на: info@mejkerslab.rs

ОВДЕ можете преузети сву потребну докуметацију за пријаву.

 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ ЧИНЕ ГРУПУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Група за образовање основана је у септембру ове године са циљем заједничке подршке образовању, a чине је:

  • Нордеус фондација основана је са циљем да се помогне деци и младима да стекну вештине, знања и компетенце потребне за успех у дигиталној економији кроз подршку образовању и развој подстицајног и креативног окружења. У области подршке образовању, фокус је на спровођењу иновативних програма заснованих на интердисциплинарном приступу, искуственом учењу и развоју компетенци за 21. век. Док у области развоја екосистема креативних индустрија, Нордеус фондација наставља са досадашњим напорима Нордеуса кроз сопствене програме и удруживањем са бројним компанијама кроз организације попут Иницијативе Дигитална Србија и Српске гејминг асоцијације чији је Нордеус и суоснивач.
  • Центар за промоцију науке (ЦПН) је јавна институција, коју је 2010. године основало Министарство науке Србије са задатком да промовише науку и технологију. ЦПН спроводи програме и активности радећи са истраживачким и образовним институцијама у Србији и широм света, а блиско сарађује и са републичким министарствима, медијима и приватним сектором. Мисија ЦПН-а је да премости јаз између науке и друштва окупљајући све релевантне актере и ширу јавност у процесу истраживања и иновација. ЦПН тежи да интегрише друштво у истраживачке процесе, како би се оно, уз увид у потребе грађана, што адекватније суочавало са друштвеним изазовима.
  • Иницијатива „Дигитална Србија“ је невладина и непрофитна организација са стратешким циљем развоја јаке, глобално конкурентне дигиталне економије у Србији. Поред водећих дигиталних играча у земљи који су оснивачи Иницијативе „Дигитална Србија“, она данас окупља више од 30 организација и компанија чланова из различитих сектора релевантних за раст дигиталног екосистема, укључујући технологију, банкарство и финансије, телекомуникације, консалтинг, образовање и истраживање, затим адвокатске, медијске и фармацеутске куће, као и организације за подршку стартапима. Циљ Иницијативе „Дигитална Србија“ је стварање пословног окружења које је у служби дигиталне економије. На путу ка том циљу улаже у стратешке програме у области формалног и неформалног образовања, развоја стартап екосистема, правно-регулаторног оквира, дигиталне инфраструктуре и јавног дијалога о дигиталној трансформацији.
  • Организација Достигнућа младих у Србији је део глобалне мреже Junior Achievement Worldwide, основане 1919. године, која обухвата 121 земљу на свим континентима и представља највећи светски програм предузетничког образовања који годишње похађа више од 10 милиона ученика. Мисија организације је припрема и оспособљавање ученика за успешан живот и рад у савременом свету у коме су највеће вредности иновативност и предузетничка иницијатива. Уз подршку међународних донатора и партнера из пословног сектора у Србији, организација Достигнућа младих у Србији већ 17 година кроз имплементацију својих програма и активности на свим нивоима образовања указује на значај предузетничког образовања чији су директни исход више прилика за запошљавање младих, боља конкурентност на тржишту рада, осамостаљивање и брже укључивање у друштво као и покретање сопственог посла, посебно у оквиру програма Ученичка компанија.
подели