Sve zainteresovane srednje škole u Srbiji mogu da se prijave i postanu jedna od šest škola koje će u skorijoj budućnosti dobiti Mejkers lab.

ŠTA SU MEJKERS LABOVI?

Mejkers lab je multidisciplinarni, inovativni prostor u kome se podstiču učenici i njihova interesovanja i razvijaju veštine u pravcu eksperimentisanja, građenja zajednice, i dijaloga sa drugim inicijativama i programima. Na ovaj način se podstiče i povezivanje i saradnja u zajednici sa svim činiocima koji se mogu okupiti oko teme obrazovanja.

Rad Mejkers laba zasniva se na povezivanju STEAME oblasti (Sience, Technology, Engineering, Math, Entrepreneurship / nauka, tehnologija, inženjerstvo, umetnost, matematika, preduzetništvo). Kroz rad u Mejkers labu zamišljeno je da učenici i nastavnici na inovativan način pristupaju edukaciji i rešavanju problema. Ideja je da se učenici zainteresovani za STEAME oblasti ohrabre da dalje razvijaju interesovanja u tom pravcu i da se podstiče eksperimentisanje i multidisciplinarnost u nastavi kroz formalno i neformalno učenje i različite STEAME programe, predavanja i inicijative.

PRIJAVE

Prilikom odabira narednih škola u kojima ćemo otvoriti Mejkers labove, rukovodićemo se kriterijumima koje čine, ali nisu ograničeni na:

  • kapacitet škole u zajednici za lokalna partnerstva,
  • kapacitet kolektiva,
  • dosadašnji programi i rezultati škole,
  • učešće škole u projektima, i
  • stanje prostora namenjenog Mejkers labu.

Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo i pripremite sva neophodna dokumenta pre popunjavanja forme. Nakon pripeme dokumentacije, popunite formu na linku ispod i priložite sva dokumenta.

 

Rok za prijavu je 1. februar 2023. godine. Ukoliko imate nekih pitanja molimo vas da nas kontaktirate na: info@mejkerslab.rs

OVDE možete preuzeti svu potrebnu dokumetaciju za prijavu.

 

ORGANIZACIJE KOJE ČINE GRUPU ZA OBRAZOVANJE

Grupa za obrazovanje osnovana je u septembru ove godine sa ciljem zajedničke podrške obrazovanju, a čine je:

  • Nordeus fondacija osnovana je sa ciljem da se pomogne deci i mladima da steknu veštine, znanja i kompetence potrebne za uspeh u digitalnoj ekonomiji kroz podršku obrazovanju i razvoj podsticajnog i kreativnog okruženja. U oblasti podrške obrazovanju, fokus je na sprovođenju inovativnih programa zasnovanih na interdisciplinarnom pristupu, iskustvenom učenju i razvoju kompetenci za 21. vek. Dok u oblasti razvoja ekosistema kreativnih industrija, Nordeus fondacija nastavlja sa dosadašnjim naporima Nordeusa kroz sopstvene programe i udruživanjem sa brojnim kompanijama kroz organizacije poput Inicijative Digitalna Srbija i Srpske gejming asocijacije čiji je Nordeus i suosnivač.
  • Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. CPN sprovodi programe i aktivnosti radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. CPN teži da integriše društvo u istraživačke procese, kako bi se ono, uz uvid u potrebe građana, što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima.
  • Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su osnivači Inicijative „Digitalna Srbija“, ona danas okuplja više od 30 organizacija i kompanija članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima. Cilj Inicijative „Digitalna Srbija“ je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije. Na putu ka tom cilju ulaže u strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.
  • Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika. Misija organizacije je priprema i osposobljavanje učenika za uspešan život i rad u savremenom svetu u kome su najveće vrednosti inovativnost i preduzetnička inicijativa. Uz podršku međunarodnih donatora i partnera iz poslovnog sektora u Srbiji, organizacija Dostignuća mladih u Srbiji već 17 godina kroz implementaciju svojih programa i aktivnosti na svim nivoima obrazovanja ukazuje na značaj preduzetničkog obrazovanja čiji su direktni ishod više prilika za zapošljavanje mladih, bolja konkurentnost na tržištu rada, osamostaljivanje i brže uključivanje u društvo kao i pokretanje sopstvenog posla, posebno u okviru programa Učenička kompanija.
podeli