COST акција exRNA-PATH CA20110, под пуним називом RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control, у којој учествује и Центар за промоцију науке, објавила је први позив за пријаве за кратке истраживачке боравке (Short Term Scientific Mission – STSM). Кратки боравци имају за циљ размену знања, мобилност и колаборацију.

Позив је отворен до 1. марта.

Текст позива можете видети на линку:

bit.ly/STSM-2022

Такође, у оквиру исте COST акције отворен је и позив за пријаве за доделу грантова за одлазак на иностране конференције за истраживаче из одређених земаља, у које спада и Србија.

Грант је циљано отворен као подршка младим истраживачима, до 40 година, са циљем умрежавања и повећања видљивости истраживача из таргетованих земаља.

Детаље позива можете сазнати на линку:

bit.ly/ITC-2022

Више о самој COST акцији:

Откриће да се РНК налази и изван ћелија и да може да има комуникациону улогу довело је до померања граница истраживања у области биологије. Додатно, показано је и да патогени могу да користе ванћелијску РНК (енгл. еx-RNA) за ширење инфекција, а еx-RNA су повезане и са бројним заразним болестима, како код животиња тако и код биљака. Међутим, о механизмима деловања еx-RNA се и даље веома мало зна, уз бројна отворена питања: како се одређује које еx-RNA ће бити транспортоване ван ћелија, како се врши њихов транспорт, како се оне интегришу у функционалне путеве код домаћина и како патогени користе ове механизме. Како би потенцијал еx-RNA могао да буде искоришћен у терапеутске и друге сврхе, важно је дубинско разумевање механизама деловања еx-RNA. COST акција еx-RNA-PATH је пионирски подухват у Европи у области истраживања ванћелијске РНК, креирањем мреже истраживача који испитују механизме комуникације еx-RNA у различитим биолошким системима, са посебним фокусом на интеракције домаћин−патоген.

подели