COST akcija exRNA-PATH CA20110, pod punim nazivom RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control, u kojoj učestvuje i Centar za promociju nauke, objavila je prvi poziv za prijave za kratke istraživačke boravke (Short Term Scientific Mission – STSM). Kratki boravci imaju za cilj razmenu znanja, mobilnost i kolaboraciju.

Poziv je otvoren do 1. marta.

Tekst poziva možete videti na linku:

bit.ly/STSM-2022

Takođe, u okviru iste COST akcije otvoren je i poziv za prijave za dodelu grantova za odlazak na inostrane konferencije za istraživače iz određenih zemalja, u koje spada i Srbija.

Grant je ciljano otvoren kao podrška mladim istraživačima, do 40 godina, sa ciljem umrežavanja i povećanja vidljivosti istraživača iz targetovanih zemalja.

Detalje poziva možete saznati na linku:

bit.ly/ITC-2022

Više o samoj COST akciji:

Otkriće da se RNK nalazi i izvan ćelija i da može da ima komunikacionu ulogu dovelo je do pomeranja granica istraživanja u oblasti biologije. Dodatno, pokazano je i da patogeni mogu da koriste vanćelijsku RNK (engl. ex-RNA) za širenje infekcija, a ex-RNA su povezane i sa brojnim zaraznim bolestima, kako kod životinja tako i kod biljaka. Međutim, o mehanizmima delovanja ex-RNA se i dalje veoma malo zna, uz brojna otvorena pitanja: kako se određuje koje ex-RNA će biti transportovane van ćelija, kako se vrši njihov transport, kako se one integrišu u funkcionalne puteve kod domaćina i kako patogeni koriste ove mehanizme. Kako bi potencijal ex-RNA mogao da bude iskorišćen u terapeutske i druge svrhe, važno je dubinsko razumevanje mehanizama delovanja ex-RNA. COST akcija ex-RNA-PATH je pionirski poduhvat u Evropi u oblasti istraživanja vanćelijske RNK, kreiranjem mreže istraživača koji ispituju mehanizme komunikacije ex-RNA u različitim biološkim sistemima, sa posebnim fokusom na interakcije domaćin−patogen.

podeli