Дела Франца Кафке несумњиво се убрајају међу врхунска остварења немачке и светске књижевности. Роман „Процес”, приче „Преображај”, „Уметник у гладовању”, „Пресуда” и многи други Кафкини прозни текстови и дан-данас, сто година након пишчеве смрти, подједнако фасцинирају и познаваоце књижевности и ширу читалачку публику.

Упркос томе што није само књижевни класик коме је посвећено на хиљаде, ако не и на десетине хиљада биографија и тумачења, него и прави књижевни суперстар и икона поп-културе, Кафка и његово дело нису нам ништа мање загонетни него што су били његовим савременицима.

Предавање „Кафка 100 година након Кафке“ покушаће да личност и стваралаштво Франца Кафке сагледа из перспективе његовог односа са неколико кључних особа у његовом животу: са оцем Херманом Кафком, кога је волео и кога се прибојавао, са најбољим пријатељем Максом Бродом, који је сачувао и објавио његову књижевну заоставштину, и са чешком новинарком Миленом Јесенском, Кафкиним првим преводиоцем и једном од његових великих љубави.

Једна од тема биће и симболички књижевноисторијски и политички значај Кафкиног дела данас, о коме сведоче и кафкијански заплети у судбини пишчеве заоставштине након смрти Макса Брода.

 

Време: Среда, 17 април, 18.30

Место: Научни клуб Београд, Краља Петра 46

 

О предавачу

Проф. др Јелена Костић-Томовић рођена је у Београду 1973. Након матуре у Петој београдској гимназији студирала је германистику на Филолошком факултету у Београду и на Универзитету „Георг Август” у Гетингену. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, где је потом и магистрирала и докторирала. Од 1999. ради на Катедри за германистику Филолошког факултета у Београду, од 2018. у звању редовног професора. Области ужег научног интересовања су јој лексикологија немачког језика, лингвистика текста и српско-немачки језички и културни контакти. Аутор је две научне монографије, коаутор неколико речника и уџбеника немачког језика и један од приређивача тротомне анголотије савремене немачке драме. Поред научног и наставног рада, интензивно се бави превођењем. Превела је на српски језик бројна дела драмских и прозних писаца с немачког говорног подручја, као што су Е. Јелинек, П. Хандке, Б. Брехт, Ф. Ведекинд итд.

 

подели