Dela Franca Kafke nesumnjivo se ubrajaju među vrhunska ostvarenja nemačke i svetske književnosti. Roman „Proces”, priče „Preobražaj”, „Umetnik u gladovanju”, „Presuda” i mnogi drugi Kafkini prozni tekstovi i dan-danas, sto godina nakon piščeve smrti, podjednako fasciniraju i poznavaoce književnosti i širu čitalačku publiku.

Uprkos tome što nije samo književni klasik kome je posvećeno na hiljade, ako ne i na desetine hiljada biografija i tumačenja, nego i pravi književni superstar i ikona pop-kulture, Kafka i njegovo delo nisu nam ništa manje zagonetni nego što su bili njegovim savremenicima.

Predavanje „Kafka 100 godina nakon Kafke“ pokušaće da ličnost i stvaralaštvo Franca Kafke sagleda iz perspektive njegovog odnosa sa nekoliko ključnih osoba u njegovom životu: sa ocem Hermanom Kafkom, koga je voleo i koga se pribojavao, sa najboljim prijateljem Maksom Brodom, koji je sačuvao i objavio njegovu književnu zaostavštinu, i sa češkom novinarkom Milenom Jesenskom, Kafkinim prvim prevodiocem i jednom od njegovih velikih ljubavi.

Jedna od tema biće i simbolički književnoistorijski i politički značaj Kafkinog dela danas, o kome svedoče i kafkijanski zapleti u sudbini piščeve zaostavštine nakon smrti Maksa Broda.

 

Vreme: Sreda, 17 april, 18.30

Mesto: Naučni klub Beograd, Kralja Petra 46

 

O predavaču

Prof. dr Jelena Kostić-Tomović rođena je u Beogradu 1973. Nakon mature u Petoj beogradskoj gimnaziji studirala je germanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i na Univerzitetu „Georg Avgust” u Getingenu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je potom i magistrirala i doktorirala. Od 1999. radi na Katedri za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, od 2018. u zvanju redovnog profesora. Oblasti užeg naučnog interesovanja su joj leksikologija nemačkog jezika, lingvistika teksta i srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti. Autor je dve naučne monografije, koautor nekoliko rečnika i udžbenika nemačkog jezika i jedan od priređivača trotomne angolotije savremene nemačke drame. Pored naučnog i nastavnog rada, intenzivno se bavi prevođenjem. Prevela je na srpski jezik brojna dela dramskih i proznih pisaca s nemačkog govornog područja, kao što su E. Jelinek, P. Handke, B. Breht, F. Vedekind itd.

 

podeli