У друштву заснованом на знању, грађани су у прилици да доносе одлуке захваљујући потребним и провереним информацијама које наука омогућава. Отворена наука и Научна комуникација доносе суштинске промене захваљујући демократизацији науке и свеприсутној дигитализацији, које смањују јаз између науке и друштва. Комуникација научних достигнућа и резултата је од изузетног значаја за пружање одговора које наука може да понуди грађанима, али и да оснажи младе и све друге слојеве друштва да научна и технолошка знања користе на жељени и критички начин.

Конференција OpenSciComm посвећена је разматрању делотворних и проверених пракси научне комуникације у различитим окружењима и на различите теме, омогућавајући размену идеја и приступа на међународном нивоу. Конференција ће допринети мисији Центра за промоцију науке да кроз драгоцен и инспиративан дијалог окупи научну заједницу у најширем смислу са циљем активног умрежавања и подизања јавног разумевања науке и технолошког напретка.

Научна комуникација се односи на академску дисциплину јавног представљања научних тема, не само унутар научних кругова већ превасходно циљајући друге друштвене групе. Заснована је са циљем бољег разумевања науке и подизања научне писмености као неизоставног елемента савременог живота. Комуницирање науке ка различитим публикама и активан ангажман истраживача унутар свих сегмената друштва, укључујући и креаторе политика и доносиоце одлука, кључни су чиниоци овог процеса. Иако се научна комуникација, као академска дисциплина, изучава, истражује и предаје у великом делу света, она још није препозната у Републици Србији, нити у оквиру нашег високог образовања постоје студијски програми или практични курсеви и тренинзи.

Отворена наука је заснована на принципима отворености и транспарентности током целокупног процеса научних истраживања. Она негује и оснажује основне академске вредности, попут научног интегритета, сарадње и дељења знања, чинећи научна истраживања и њихову дисеминацију доступним свим слојевима друштва – и лаицима и професионалним истраживачима. Отворена наука је стога кључна за подизање поверења јавности у науку, али и као алат за мотивисање и укључивање јавности у сам процес научних истраживања. Као европска политика, први пут је иницирана 2016, и од тада је доживела бројне измене и унапређења. Република Србија је 2018. године усвојила Платформу за отворену науку.

Конференција OpenSciComm повезаће комплексне истраживачке концепте и теме са феноменима и процесима који су блиски јавности, попут климатских промена, вештачке интелигенције, напредних технологија. У фокусу је представљање савремених, иновативних и инспиративних пракси, размена идеја и приступа, и умрежавање на међународном нивоу.

 

Позив за пријаве је отворен до 10. септембра 2022. Сви пријављени ће бити обавештени о резултатима позива до 20. септембра 2022. У случају успешне пријаве, сви учесници ће добити промотивни пакет, бесплатне оброке током конференције и позив за свечани пријем са коктелом. Само учешће на конференцији је бесплатно и биће омогућено на основу регистрације и расположивог броја места. Трошкови превоза и смештаја се не покривају.

Више информација и онлајн формулар за пријаве можете пронаћи овде.

 

 

подели