U društvu zasnovanom na znanju, građani su u prilici da donose odluke zahvaljujući potrebnim i proverenim informacijama koje nauka omogućava. Otvorena nauka Naučna komunikacija donose suštinske promene zahvaljujući demokratizaciji nauke i sveprisutnoj digitalizaciji, koje smanjuju jaz između nauke i društva. Komunikacija naučnih dostignuća i rezultata je od izuzetnog značaja za pružanje odgovora koje nauka može da ponudi građanima, ali i da osnaži mlade i sve druge slojeve društva da naučna i tehnološka znanja koriste na željeni i kritički način.

Konferencija OpenSciComm posvećena je razmatranju delotvornih i proverenih praksi naučne komunikacije u različitim okruženjima i na različite teme, omogućavajući razmenu ideja i pristupa na međunarodnom nivou. Konferencija će doprineti misiji Centra za promociju nauke da kroz dragocen i inspirativan dijalog okupi naučnu zajednicu u najširem smislu sa ciljem aktivnog umrežavanja i podizanja javnog razumevanja nauke i tehnološkog napretka.

Naučna komunikacija se odnosi na akademsku disciplinu javnog predstavljanja naučnih tema, ne samo unutar naučnih krugova već prevashodno ciljajući druge društvene grupe. Zasnovana je sa ciljem boljeg razumevanja nauke i podizanja naučne pismenosti kao neizostavnog elementa savremenog života. Komuniciranje nauke ka različitim publikama i aktivan angažman istraživača unutar svih segmenata društva, uključujući i kreatore politika i donosioce odluka, ključni su činioci ovog procesa. Iako se naučna komunikacija, kao akademska disciplina, izučava, istražuje i predaje u velikom delu sveta, ona još nije prepoznata u Republici Srbiji, niti u okviru našeg visokog obrazovanja postoje studijski programi ili praktični kursevi i treninzi.

Otvorena nauka je zasnovana na principima otvorenosti i transparentnosti tokom celokupnog procesa naučnih istraživanja. Ona neguje i osnažuje osnovne akademske vrednosti, poput naučnog integriteta, saradnje i deljenja znanja, čineći naučna istraživanja i njihovu diseminaciju dostupnim svim slojevima društva – i laicima i profesionalnim istraživačima. Otvorena nauka je stoga ključna za podizanje poverenja javnosti u nauku, ali i kao alat za motivisanje i uključivanje javnosti u sam proces naučnih istraživanja. Kao evropska politika, prvi put je inicirana 2016, i od tada je doživela brojne izmene i unapređenja. Republika Srbija je 2018. godine usvojila Platformu za otvorenu nauku.

Konferencija OpenSciComm povezaće kompleksne istraživačke koncepte i teme sa fenomenima i procesima koji su bliski javnosti, poput klimatskih promena, veštačke inteligencije, naprednih tehnologija. U fokusu je predstavljanje savremenih, inovativnih i inspirativnih praksi, razmena ideja i pristupa, i umrežavanje na međunarodnom nivou.

 

Poziv za prijave je otvoren do 10. septembra 2022. Svi prijavljeni će biti obavešteni o rezultatima poziva do 20. septembra 2022. U slučaju uspešne prijave, svi učesnici će dobiti promotivni paket, besplatne obroke tokom konferencije i poziv za svečani prijem sa koktelom. Samo učešće na konferenciji je besplatno i biće omogućeno na osnovu registracije i raspoloživog broja mesta. Troškovi prevoza i smeštaja se ne pokrivaju.

Više informacija i onlajn formular za prijave možete pronaći ovde.

 

 

podeli