Nekoliko velikih finansijera naučnih istraživanja iz Evrope pokrenulo je takozvani Plan S, koji ima cilj da ukine pretplatu na naučne časopise – i učini sve objavljene naučne radove potpuno besplatnim za čitanje i preuzimanje

Ilustracija: Science Europe 

Tekst: Ivana Nikolić

Kada je 4. septembra jedanaest nacionalnih organizacija koje finansiraju nauku objavilo da – uz podršku Evropske komisije – pokreće cOAlition S, inicijativu za potpuni i neposredni otvoreni pristup istraživačkim publikacijama, mnogi izdavači širom sveta burno su reagovali, strahujući za svoje interese. cOAlition S je, inače, izrasla iz Plana S, koji se sastoji iz jednog cilja i deset glavnih principa, koji dalje objašnjavaju načine i kriterijume objavljivanja i pristupa.

Glavni princip je sledeći:

„Do [1. januara] 2020. naučne publikacije koje su rezultat istraživanja finansiranog iz javnih grantova koje obezbeđuju nacionalni i evropski saveti i organizacije za finansiranje koji učestvuju [u cOAlition S], moraju biti objavljeni u odgovarajućim časopisima u otvorenom pristupu ili na platformama u otvorenom pristupu.“

Ovih jedanaest organizacija i Evropska komisija pozivaju ostale izdavače širom sveta – i privatne i javne – da se pridruže njihovoj inicijativi. Članice cOAlition S, inače, zajedno godišnje ulažu 7,6 milijardi evra na finansiranje istraživanja. Oni kažu da će radovi koje su finansirali svi koji žele moći da preuzmu, prevedu ili iskoriste na bilo koji drugi način. „Nijedan naučni rad ne treba da bude zaključan iza opcije za pretplatu!“, kaže se u preambuli koja je takođe objavljena 4. septembra. Osim francuskih, britanskih i holandskih finansijera, i slične organizacije iz Austrije, Irske, Luksemburga, Norveške, Poljske i Slovenije takođe su pristupile inicijativi, kao i istraživački saveti iz Italije i Švedske.

„Plaćanje naučnih sadržaja ne samo da otežava sam naučni poduhvat, već predstavlja i prepreku da rezultati istraživanja dođu do šire javnosti“, objašnjava Mark Šilc, predsednik organizacije Science Europe sa sedištem u Briselu, koja predstavlja evropske istraživačke organizacije i zalaže se za otvoreni pristup – a koja je, zapravo, i zvanično pokrenula inicijativu.

Šilc očekuje da se više agencija koje finansiraju nauku priključe Planu S, i dodaje da će sledećeg meseca u SAD o tome da diskutuje sa zvaničnicima Bele kuće, univerzitetima i naučnom zajednicom.

Prema mišljenju Stivena Kurija, biologa sa Imperijal koledža u Londonu i pobornika otvorenog pristupa, ova deklaracija je „veoma moćna… biće sporna i izazvaće snažna osećanja“.

Ipak, Kuri tvrdi da ona predstavlja „značajan preokret“ u pokretu za otvoreni pristup naučnim radovima.

Ali, šta u praksi zapravo predstavlja Plan S, ili cOAlition S?

Naime, Plan S, kada stupi na snagu 1. januara 2020, onemogućiće istraživačima da objavljuju svoje radove u čak 85 odsto naučnih časopisa – uključujući prestižna imena poput Nature i Science. Prema istraživanju britanske organizacije Universities UK iz decembra 2017, tek oko 15 odsto časopisa koristi model otvorenog pristupa prilikom objavljivanja radova, a finansiraju se najčešće tako što naplaćuju naknadu ili od autora ili od onih koji finansiraju istraživanje. Više od jedne trećine časopisa naplaćuje pristup objavljenim radovima. Oni najčešće otvaraju pristup sadržaju tek nakon šest meseci od datuma objavljivanja, u skladu sa politikom uticajnih finansijera kao što je Američki nacionalni institut za zdravlje. Tek nešto manje od polovina časopisa usvojilo je takozvani hibridni model objavljivanja, gde su radovi odmah besplatno dostupni ukoliko je autor sa tim saglasan, ali gde je većina radova ipak zaključana, a pristup njima moguć samo ako se plati. Plan S, međutim, zabranjuje istraživačima da objavljuju i u ovim, hibridnim žurnalima, osim tokom „tranzicionog perioda koji bi trebalo da bude što je moguće kraći“.

Reč izdavača

Izdavači i udruženja izdavača iz celog sveta oštro su kritikovali najavu cOAlition S, uz komentar da su ozbiljno zabrinuti, pogotovo zbog najavljene zabrane objavljivanja u hibridnim časopisima.

Tako je, na primer, glasnogovornik Međunarodne asocijacije naučnih, tehničkih i medicinskih izdavača sa sedištem u Oksfordu, izjavio da – iako pozdravlja napor finansijera da se poveća pristup naučnim radovima – neki odeljci Plana S „zahtevaju dalje pažljivo razmatranje kako bi se izbeglo bilo kakvo neadekvatno ograničavanje akademskih sloboda“, kao što je zabrana objavljivanja tekstova u hibridnim časopisima. Slične komentare izneli su i predstavnici još jednog izdavačkog giganta, američkog Elsevijera.

Američka asocijacija za napredak nauke, AAAS, koja objavljuje Science – jedan od najprestižnijih naučnih časopisa – kaže da model kakav se predviđa Planom S neće moći da podrži visokokvalitetan istraživački rad, njegovo publikovanje i dalju diseminaciju. Implementacija tog plana bi bila „rđava usluga istraživačima“ i „neodrživa za porodicu časopisa koju objavljuje Science.“

podeli