Конференција OpenSciComm посвећена је разматрању делотворних и проверених пракси научне комуникације у различитим окружењима и на различите теме, омогућавајући размену идеја и приступа на међународном нивоу. Конференција ће допринети мисији Центра за промоцију науке да кроз драгоцен и инспиративан дијалог окупи научну заједницу у најширем смислу са циљем активног умрежавања и подизања јавног разумевања науке и технолошког напретка.

Отворена наука и научна комуникација доносе суштинске промене захваљујући демократизацији науке и свеприсутној дигитализацији, које смањују јаз између науке и друштва. Комуникација научних достигнућа и резултата је од изузетног значаја за пружање одговора које наука може да понуди грађанима, али и да оснажи младе и све друге слојеве друштва да научна и технолошка знања користе на жељени и критички начин.

Научна комуникација се односи на академску дисциплину јавног представљања научних тема, не само унутар научних кругова већ превасходно циљајући друге друштвене групе. Заснована је са циљем бољег разумевања науке и подизања научне писмености као неизоставног елемента савременог живота. Комуницирање науке ка различитим публикама и активан ангажман истраживача унутар свих сегмената друштва, укључујући и креаторе политика и доносиоце одлука, кључни су чиниоци овог процеса

Отворена наука је заснована на принципима отворености и транспарентности током целокупног процеса научних истраживања. Она негује и оснажује основне академске вредности, попут научног интегритета, сарадње и дељења знања, чинећи научна истраживања и њихову дисеминацију доступним свим слојевима друштва – и лаицима и професионалним истраживачима.

Конференција OpenSciComm, која се организује на енглеском језику, повезаће комплексне истраживачке концепте и теме са феноменима и процесима који су блиски јавности, попут климатских промена, вештачке интелигенције, напредних технологија. У фокусу је представљање савремених, иновативних и инспиративних пракси, размена идеја и приступа, и умрежавање на међународном нивоу.

Сви заинтересовани за присуство на конференцији могу се пријавити до среде, 26. октобра, на овом линку.

Више информација о програму можете наћи овде.

подели