Konferencija OpenSciComm posvećena je razmatranju delotvornih i proverenih praksi naučne komunikacije u različitim okruženjima i na različite teme, omogućavajući razmenu ideja i pristupa na međunarodnom nivou. Konferencija će doprineti misiji Centra za promociju nauke da kroz dragocen i inspirativan dijalog okupi naučnu zajednicu u najširem smislu sa ciljem aktivnog umrežavanja i podizanja javnog razumevanja nauke i tehnološkog napretka.

Otvorena nauka i naučna komunikacija donose suštinske promene zahvaljujući demokratizaciji nauke i sveprisutnoj digitalizaciji, koje smanjuju jaz između nauke i društva. Komunikacija naučnih dostignuća i rezultata je od izuzetnog značaja za pružanje odgovora koje nauka može da ponudi građanima, ali i da osnaži mlade i sve druge slojeve društva da naučna i tehnološka znanja koriste na željeni i kritički način.

Naučna komunikacija se odnosi na akademsku disciplinu javnog predstavljanja naučnih tema, ne samo unutar naučnih krugova već prevashodno ciljajući druge društvene grupe. Zasnovana je sa ciljem boljeg razumevanja nauke i podizanja naučne pismenosti kao neizostavnog elementa savremenog života. Komuniciranje nauke ka različitim publikama i aktivan angažman istraživača unutar svih segmenata društva, uključujući i kreatore politika i donosioce odluka, ključni su činioci ovog procesa

Otvorena nauka je zasnovana na principima otvorenosti i transparentnosti tokom celokupnog procesa naučnih istraživanja. Ona neguje i osnažuje osnovne akademske vrednosti, poput naučnog integriteta, saradnje i deljenja znanja, čineći naučna istraživanja i njihovu diseminaciju dostupnim svim slojevima društva – i laicima i profesionalnim istraživačima.

Konferencija OpenSciComm, koja se organizuje na engleskom jeziku, povezaće kompleksne istraživačke koncepte i teme sa fenomenima i procesima koji su bliski javnosti, poput klimatskih promena, veštačke inteligencije, naprednih tehnologija. U fokusu je predstavljanje savremenih, inovativnih i inspirativnih praksi, razmena ideja i pristupa, i umrežavanje na međunarodnom nivou.

Svi zainteresovani za prisustvo na konferenciji mogu se prijaviti do srede, 26. oktobra, na ovom linku.

Više informacija o programu možete naći ovde.

podeli