Наредне Scientix радионице ће се одржати 1. фебруара у Основној школи ,,Војвода Мишић“ у Пецкој (Осечина) и у Основној школи ,,Јован Цвијић“ у Лозници.

Scientix представља највећу европску мрежу наставника природних наука, која повезује наставнике из читаве Европе и омогућава размену њихових пракси и искустава. Циљ овог
пројекта је и промоција СТЕМ дисциплина и нових педагошких приступа у овим областима.

Ова мрежа нуди потпуно бесплатно велики број алата, система подршке и могућности за континуирану обуку наставника кроз различите вебинаре и курсеве.

Центар за промоцију науке, као национална контакт тачка пројекта Scientix већ годинама организује низ радионица под називом Научно образовање за одговорно друштво. На овом
догађају, учесници радионице ће додатно имати могућности да сазнају и о другим европским пројектима из домена Научног образовања у којима је Центар партнер, као што
су Ноћ истраживача, LESTO, и STEM School Label.

Ова посета ће такође бити прилика да се наставници подробније упознају са активностима на текућем пројекту ,,Школе за бољи квалитет ваздуха”, у оквиру којег је 46 школа на
територији Србије добило опрему за спровођење СТЕМ пројектне наставе. Наставници ће бити упућени у коришћење Scientix базе ресурса коју такође могу користити за спровођење
пројекте наставе.

подели