Naredne Scientix radionice će se održati 1. februara u Osnovnoj školi ,,Vojvoda Mišić“ u Peckoj (Osečina) i u Osnovnoj školi ,,Jovan Cvijić“ u Loznici.

Scientix predstavlja najveću evropsku mrežu nastavnika prirodnih nauka, koja povezuje nastavnike iz čitave Evrope i omogućava razmenu njihovih praksi i iskustava. Cilj ovog
projekta je i promocija STEM disciplina i novih pedagoških pristupa u ovim oblastima.

Ova mreža nudi potpuno besplatno veliki broj alata, sistema podrške i mogućnosti za kontinuiranu obuku nastavnika kroz različite vebinare i kurseve.

Centar za promociju nauke, kao nacionalna kontakt tačka projekta Scientix već godinama organizuje niz radionica pod nazivom Naučno obrazovanje za odgovorno društvo. Na ovom
događaju, učesnici radionice će dodatno imati mogućnosti da saznaju i o drugim evropskim projektima iz domena Naučnog obrazovanja u kojima je Centar partner, kao što
su Noć istraživača, LESTO, i STEM School Label.

Ova poseta će takođe biti prilika da se nastavnici podrobnije upoznaju sa aktivnostima na tekućem projektu ,,Škole za bolji kvalitet vazduha”, u okviru kojeg je 46 škola na
teritoriji Srbije dobilo opremu za sprovođenje STEM projektne nastave. Nastavnici će biti upućeni u korišćenje Scientix baze resursa koju takođe mogu koristiti za sprovođenje
projekte nastave.

podeli