Наставници више основних и средњих школа из Бечеја имаће прилику да 15. октобра, у Народној библиотеци Бечеј, присуствују акредитованом семинару Центра за промоцију науке „Примена мисаоних експеримената у настави“, који се, већ четврту годину заредом, реализује широм Србије. Аутори и реализатори овог програма за стручно усавршавање, др Машан Богдановски и Иван Умељић, упознаће наставнике са применом мисаоних експеримената у настави разних школских предмета, као и са начинима на које они могу да се искористе као ефикасно средство код различитих метода предавања и усвајања градива, нарочито приликом учвршћивања и ретензије знања.

Кроз излагање инспиративних мисаоних експеримената као што су „Проблем трамваја“, „Декартов Зли демон“, „Лајбницова машина“, „Патнамов мозак у тегли“, „Нејгелов слепи миш“ „Кинеска соба“, „Вео незнања“, „Нозиков Вилт Чемберлен“ и многих других, предавачи ће представити њихов потенцијал за иновирање у разним сферама наставе, образовања и васпитања.

Аутори и реализатори семинара:
  • Др Машан Богдановски

Ванредни професор на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду, где је и дипломирао. Тежиште његовог истраживања је на предмету теорија сазнања, а нарочито је заинтересован за емпиристичку традицију и историју епистемологије, са посебним нагласком на хеленистичку епистемологију и британски емпиризам. Објављује и у областима филозофије духа и религије.

  • Иван Умељић

Руководилац Сектора за издаваштво и медијску продукцију Центра за промоцију науке

 

Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 554 и акредитован је за школску 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. и 2021/2022. годину. Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи јесте унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

подели