Средином 2023. започета је нова, трогодишња међународна иницијатива коју подржава програм Хоризонт Европа, а Центар за промоцију науке је део овог пројекта. LOESS ће се бавити  развојем иновативних едукативних материјала, ширењем знања, повећањем писмености и свести о важности здравог земљишта. На овим циљевима заједнички ће радити 20 партнерских организација, које  ће спровести активности у 16 земаља широм Европе. Центар у оквиру овог пројекта ради на развоју образовно-промотивних кампања за различите циљне групе, тиме повезујући науку и грађане.

Земљиште се издваја као битан фактор у обезбеђивању квалитета живота људи и очувања животне средине, како у циљевима одрживог развоја тако и у Мисији ЕУ за земљиште. Питања очувања земљишта и унапређења здравља земљишта део су и недавно усвојеног националног Програма прилагођавања на измењене климатске услове до 2030. где се посебно истиче и утицај суше на општи статус земљишта. Радећи на квалитету земљишта последично утичемо на квалитет хране, воде, целокупне животне средине и животног благостања, стога очување земљишта представља једно од горућих питања којима ће се човечанство бавити у блиској будућности.

Јесен 2023. обележило је прво окупљање локалних актера заинтересованих за актуелне теме земљишта, одрживости и климатских промена у Научном клубу ЦПН-а. Састанак је протекао у размени искустава и перспектива – академских и истраживачких, цивилног сектора и активистичких, искустава уметничких колектива, а покренута су и питања будуће сарадње.

LOESS заједница у просторијама ЦПН-а.

Центар је испред пројекта LOESS учествовао и у Европској недељи земљишта, поводом које је у Шпанском националном истраживачком савету одржана међународна конференција. Током три дана новембра 2023, у Мадриду се окупило мноштво најважнијих организација и појединаца из ових области, а одржано је више мултидисциплинарних панела и дебата о најважнијим питањима из сфере проучавања и очувања земљишта. У склопу различитих пројеката који раде на темама земљишта, образовање и повећање свести у овој сфери је само један од пратећих циљева. Пројекат LOESS истакнут је на конференцији као једна од неколицине иницијатива чији је главни фокус повећање знања о земљишту.

Soil Week, Мадрид.

Пројекат је тренутно у истраживачкој фази током које ће се у првој половини 2024. спровести низ интервјуа и фокус група, као и општи преглед литературе и других доступних материјала у свим земљама учесницама. Овај подухват ће пружити свеобухватни мултидисциплинарни преглед статуса и потреба у формалним и неформалним образовним системима у вези са овом темом. Након тога следи креативни процес обликовања нових интерактивних образовних модула и материјала, који ће уз употребу савремених технологија унапредити приступ овим проблемима и популаризовати главне теме пројекта.

За више информација пратите рад ЦПН-a, као и званични сајт пројекта: https://loess-project.eu/ 

подели