Sredinom 2023. započeta je nova, trogodišnja međunarodna inicijativa koju podržava program Horizont Evropa, a Centar za promociju nauke je deo ovog projekta. LOESS će se baviti  razvojem inovativnih edukativnih materijala, širenjem znanja, povećanjem pismenosti i svesti o važnosti zdravog zemljišta. Na ovim ciljevima zajednički će raditi 20 partnerskih organizacija, koje  će sprovesti aktivnosti u 16 zemalja širom Evrope. Centar u okviru ovog projekta radi na razvoju obrazovno-promotivnih kampanja za različite ciljne grupe, time povezujući nauku i građane.

Zemljište se izdvaja kao bitan faktor u obezbeđivanju kvaliteta života ljudi i očuvanja životne sredine, kako u ciljevima održivog razvoja tako i u Misiji EU za zemljište. Pitanja očuvanja zemljišta i unapređenja zdravlja zemljišta deo su i nedavno usvojenog nacionalnog Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove do 2030. gde se posebno ističe i uticaj suše na opšti status zemljišta. Radeći na kvalitetu zemljišta posledično utičemo na kvalitet hrane, vode, celokupne životne sredine i životnog blagostanja, stoga očuvanje zemljišta predstavlja jedno od gorućih pitanja kojima će se čovečanstvo baviti u bliskoj budućnosti.

Jesen 2023. obeležilo je prvo okupljanje lokalnih aktera zainteresovanih za aktuelne teme zemljišta, održivosti i klimatskih promena u Naučnom klubu CPN-a. Sastanak je protekao u razmeni iskustava i perspektiva – akademskih i istraživačkih, civilnog sektora i aktivističkih, iskustava umetničkih kolektiva, a pokrenuta su i pitanja buduće saradnje.

LOESS zajednica u prostorijama CPN-a.

Centar je ispred projekta LOESS učestvovao i u Evropskoj nedelji zemljišta, povodom koje je u Španskom nacionalnom istraživačkom savetu održana međunarodna konferencija. Tokom tri dana novembra 2023, u Madridu se okupilo mnoštvo najvažnijih organizacija i pojedinaca iz ovih oblasti, a održano je više multidisciplinarnih panela i debata o najvažnijim pitanjima iz sfere proučavanja i očuvanja zemljišta. U sklopu različitih projekata koji rade na temama zemljišta, obrazovanje i povećanje svesti u ovoj sferi je samo jedan od pratećih ciljeva. Projekat LOESS istaknut je na konferenciji kao jedna od nekolicine inicijativa čiji je glavni fokus povećanje znanja o zemljištu.

Soil Week, Madrid.

Projekat je trenutno u istraživačkoj fazi tokom koje će se u prvoj polovini 2024. sprovesti niz intervjua i fokus grupa, kao i opšti pregled literature i drugih dostupnih materijala u svim zemljama učesnicama. Ovaj poduhvat će pružiti sveobuhvatni multidisciplinarni pregled statusa i potreba u formalnim i neformalnim obrazovnim sistemima u vezi sa ovom temom. Nakon toga sledi kreativni proces oblikovanja novih interaktivnih obrazovnih modula i materijala, koji će uz upotrebu savremenih tehnologija unaprediti pristup ovim problemima i popularizovati glavne teme projekta.

Za više informacija pratite rad CPN-a, kao i zvanični sajt projekta: https://loess-project.eu/ 

podeli