Након готово четири године рада, тим окупљен око европског FP7 пројекта SATORI, на којем учествује и ЦПН, развио је јединствени документ за етичку процену научних истраживања и иновација

Текст: И. Хорват

Након готово четири године интензивног рада, тим окупљен око европског FP7 пројекта SATORI развио је јединствени документ за етичку процену научних истраживања и иновација. Овај документ је развијан за потребе научне заједнице, доносиоца одлука, али и других заинтересованих страна научних истраживања.

Током 2015. године ширу јавност је узнемирила вест о тиму кинеских научника који су спровели контроверзно истраживање и извршили едитовање гена људског ембриона. Два најпознатија научна часописа Science и Nature нису прихватила ово истраживање, како су навели, због његових етичких импликација. Управо недостатак хармонизованог и усклађеног приступа, као и прописа и процедура у области истраживачке етике у различитим земљама, понекад доводи до нежељених исхода истраживања и врло оштрих реакција шире јавности.

Циљ европског пројекта  SATORI је превазилажење овог проблема, односно развиjaњe заједничкoг оквира за етичку процену истраживања у Европи, али и шире.

„Да би могли говорити о квалитету истраживања и етичкој процени самог процеса, али и резултата истраживања, неопходно је имати заједничке стандарде“, рекао је Филип Бреј, координатор пројекта SATORI и професор са Универзитета у Твентеу, Холандија.

Етички оквир

Конзорцијум окупљен око пројекта SATORI, који чини 16 институција из чак 12 европских земаља, међу којима је и Центар за промоцију науке, током претходног периода развијао је општи оквир, али и скуп специјализованих алата за различите типове институција и научне дисциплине.

Чланови пројектног тима су прво мапирали очекивања свих заинтересованих страна. Током анализе стања у овој области обављена су 153 интервјуа у Аустрији, Данској, Француској, Немачкој, Пољској, Србији, Шпанији, Холандији и Великој Британији, али и у САД и Кини.

Овај документ предлаже низ етичких процедура и принципа, релевантних за различите типове истраживања попут оних који се спроводе на људским субјектима и животињама. Ови принципи се такође односе и на заштиту приватности и података учесника истраживања, заједнице угрожених лица, одрживи развој, научни интегритет, очување биодиверзитета и поштовање културних разлика, очување животне средине, итд.

Процедуре су дизајниране тако да заштите заинтересоване стране од излагања непотребним ризицима, али и да се подигне свест о етичкој процени утицаја резултата истраживања на свет у коме живимо.  

„Досад није постојао адекватан приступ етичкој процени утицаја резултата. Током протекле три године радили смо на развијању свеобухватне методологије која ће бити корисна не само научној заједници и креаторима политика, већ и појединцима који се баве етичком проценом истраживања“, објашњава професор Бреј.

Резултати пројекта SATORI могли би бити од користи регулаторним телима задуженим за успостављање нових прописа, али и организацијама које финансирају истраживање. Поред тога, Оквир је намењен и компанијама како би успоставиле интерне процедуре за спровођење етичких процена утицаја истраживања на друштвени развој.

Такође, SATORI документ доноси још један скуп препорука и процедура који су усмерени ка различитим институцијама, организацијама и телима задуженим за етичку процену истраживања, као што су универзитети, научне институције, индустрија, етички комитети, удружења грађана, фондације итд.

Истражите више Оквир за етичку процену истраживања и иновација.

Истражите више сајт пројекта SATORI.

подели