Грађанска научна истраживања (енг. citizen science) представљају научноистраживачки, партиципативни метод, којим се јавност укључује у процес научних истраживања и омогућава грађанима који нису научници у датој области да науци активно доприносе користећи своје знање, алате и ресурсе.

Оваква научна истраживања покривају различите дисциплине и теме, и укључују учеснике различитих нивоа стручности. Овај метод пружа могућност за прикупљање обимних података са широких географских простора, истраживање сложених тема и демократизацију научног истраживања.

Како би подстакао активнију сарадњу између научника и јавности, Центар за промоцију науке почетком октобра расписује Јавни позив за финансирање пројеката грађанских научних истраживања.

Грађанска научна истраживања пружају бројне могућности, укључујући масовно прикупљање података у различитим и широким географским областима и временским периодима, унапређење истраживачких капацитета ангажовањем широког спектра волонтера, већу ефикасност кроз учешће грађана и ширење обима истраживања изван традиционалних истраживачких институција. Овакав тип истраживања активно укључује јавност, промовише научну писменост и негује осећај заједништва.

Грађанска научна истраживања су интегрисана у научне политике Европске уније, као и у национални законодавствени оквир, кроз Стратегију научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања“.

 

Јавни позив за финансирање пројеката грађанских научних истраживања биће отворен од 2. октобра до 1. новембра.

 

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Предлози пројеката треба да садрже конкретан план истраживања и активности, план за сарадњу и размену знања, као и да недвосмислено показују на који начин ће пројектне активности допринети научном знању и друштву у целини.

Подносилац пријаве и координатор пројекта може бити истраживач запослен у научноистраживачкој организацији која је регистрована на подручју Републике Србије.

Обавезна је сарадња истраживача и бар једног актера који долази ван научноистраживачке и академске заједнице. Пројекти грађанских научних истраживања могу укључивати различите типове организација, као што су:

  • научноистраживачке организације попут универзитета, факултета и научних института;
  • школе и образовне институције на свим нивоима образовања;
  • музеји, научни центри и библиотеке;
  • организације цивилног друштва, на пример невладине организације, локалне иницијативе и неформалне групе грађана, научна друштва итд.;
  • владина тела, самоуправна тела, јавна предузећа и агенције на локалном, регионалном или националном нивоу;
  • представнике индустрије и привреде.

Обавезно је укључење грађана у реализацију пројекта.

 

ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНСКА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

За ову прилику Центар за промоцију науке припремио је Водич за грађанска научна истраживања на 24 стране. У овом водичу налази се и више информација о томе шта су грађанска истраживања, које су њихове предности и са каквим се све изазовима суочавају, која је улога грађана у овом типу истраживања и какви све нивои учешћа постоје, као и одговори на питања шта је то отворена наука, зашто су нам важни Циљеви одрживог развоја и како поставити адекватно истраживачко питање.

Поред наведеног, у водичу је представљено Десет принципа грађанских научних истраживања које је утврдила Европска асоцијација грађанских научних истраживања (ECSA), и које могу служити као добре смернице за имплементацију пројеката грађанских научних истраживања.

Водич кроз грађанска научна истраживања можете преузети ОВДЕ.

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ГРАЂАНСКА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

Представници Центра за промоцију науке ће пре отварања позива обићи универзитетске градове у Србији, са циљем да ову тему приближе истраживачима и грађанима. Током презентација биће објашњени сви детаљи позива и организована дискусија.

Датуми посета универзитетским градовима:

25.9. Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – 12 часова

26.9. Универзитетска библиотека у Крагујевцу – 12 часова

27.9. Свечана сала Универзитета у Нишу – 12 часова

2.10. Универзитетска библиотека  „Светозар Марковић“ у Београду – 12 часова

 

подели