Више од годину дана у жижи интересовања је ChatGPT, један од најнапреднијих чет-ботова. Чет-ботови напредну технологију обраде природних језика користе као „гориво“. Како би усмено или писмено разговарали са нама, потребно је да савладају наш језик и начин комуникације.

ChatGPT може да разговара на чак 95 светских језика! И не само што може да разговара, већ може и да пише кратке приче, поезију, и-мејлове, семинарске радове. Да ствар буде још компликованија, поред ChatGPT-ја, постоји и DALL-E, који је способан да генерише слике на основу текстуалних инструкција. У „опасности“ није само писана реч, већ и пејзаж или људски лик, који више нису осликани потезима четкице, већ кодом.

Од 6. фебруара, посетиоци Културне станице Свилара (Ђорђа Рајковића 6б, Нови Сад) моћи ће да виде изложбу „Етички изазови нових технологија: ChatGPT и обрада природних језика“, чији је концепт заснован на идеји да би етичке и друштвене вредности требало да буду интегрисане у развој нових технологија од самог почетка њиховог развојног процеса. Посетиоци ће, све до 29. фебруара, имати прилику да се ближе упознају са функционисањем чет-ботова и информишу се о друштвеним и етичким изазовима које доносе технологије у настајању, попут обраде природног језика.

 

Отварање: Уторак, 6. фебруар, 18 часова

Време трајања: 6-29. фебруар

Место: КС Свилара, Ђорђа Рајковића 6б, Нови Сад

 

Истраживачи са Филозофског факултета Универзитета у Београду осмислили су пратећи програм, који ће бити реализован кроз низ тематских радионица под називом „ПРЕПОЗНАЈ ФАЛСИФИКАТ: ChatGPT и DALL-Е у контексту домаћег културног наслеђа“. Кроз информисану дискусију о садржају изложбе и интеракцију са напредним чет-ботовима у Вештачком атељеу и Вештачкој писарници, у КС Свилара, посетиоци ће имати прилику да сами процене на који начин најсавременији технолошки алати, као што су ChatGPT и DALL-Е, обликују културу нашег друштва. Циљ радионица је да се кроз ближе упознавање са локалним културолошким контекстом сусрета традиционалне и дигитално креиране уметности, и отворену дебату о аутентичности, друштвеним вредностима и очувању културног наслеђа, подстакне промишљање о неким универзалним темама и етичким дилемама новог доба.

Инсталација је развијена у оквиру међународног пројекта TechEthos (Хоризонт 2020), чији је циљ да Европској унији прокрчи пут ка улози предводника у области напредних технологија које са собом доносе нове етичке изазове и друштвене последице. У оквиру пројекта развијен је читав низ смерница за развој и примену нових технологија како би се обезбедили највиши етички стандарди на нивоу ЕУ и шире међународне заједнице.

подели