Više od godinu dana u žiži interesovanja je ChatGPT, jedan od najnaprednijih čet-botova. Čet-botovi naprednu tehnologiju obrade prirodnih jezika koriste kao „gorivo“. Kako bi usmeno ili pismeno razgovarali sa nama, potrebno je da savladaju naš jezik i način komunikacije.

ChatGPT može da razgovara na čak 95 svetskih jezika! I ne samo što može da razgovara, već može i da piše kratke priče, poeziju, i-mejlove, seminarske radove. Da stvar bude još komplikovanija, pored ChatGPT-ja, postoji i DALL-E, koji je sposoban da generiše slike na osnovu tekstualnih instrukcija. U „opasnosti“ nije samo pisana reč, već i pejzaž ili ljudski lik, koji više nisu oslikani potezima četkice, već kodom.

Od 6. februara, posetioci Kulturne stanice Svilara (Đorđa Rajkovića 6b, Novi Sad) moći će da vide izložbu „Etički izazovi novih tehnologija: ChatGPT i obrada prirodnih jezika“, čiji je koncept zasnovan na ideji da bi etičke i društvene vrednosti trebalo da budu integrisane u razvoj novih tehnologija od samog početka njihovog razvojnog procesa. Posetioci će, sve do 29. februara, imati priliku da se bliže upoznaju sa funkcionisanjem čet-botova i informišu se o društvenim i etičkim izazovima koje donose tehnologije u nastajanju, poput obrade prirodnog jezika.

 

Otvaranje: Utorak, 6. februar, 18 časova

Vreme trajanja: 6-29. februar

Mesto: KS Svilara, Đorđa Rajkovića 6b, Novi Sad

 

Istraživači sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu osmislili su prateći program, koji će biti realizovan kroz niz tematskih radionica pod nazivom „PREPOZNAJ FALSIFIKAT: ChatGPT i DALL-E u kontekstu domaćeg kulturnog nasleđa“. Kroz informisanu diskusiju o sadržaju izložbe i interakciju sa naprednim čet-botovima u Veštačkom ateljeu i Veštačkoj pisarnici, u KS Svilara, posetioci će imati priliku da sami procene na koji način najsavremeniji tehnološki alati, kao što su ChatGPT i DALL-E, oblikuju kulturu našeg društva. Cilj radionica je da se kroz bliže upoznavanje sa lokalnim kulturološkim kontekstom susreta tradicionalne i digitalno kreirane umetnosti, i otvorenu debatu o autentičnosti, društvenim vrednostima i očuvanju kulturnog nasleđa, podstakne promišljanje o nekim univerzalnim temama i etičkim dilemama novog doba.

Instalacija je razvijena u okviru međunarodnog projekta TechEthos (Horizont 2020), čiji je cilj da Evropskoj uniji prokrči put ka ulozi predvodnika u oblasti naprednih tehnologija koje sa sobom donose nove etičke izazove i društvene posledice. U okviru projekta razvijen je čitav niz smernica za razvoj i primenu novih tehnologija kako bi se obezbedili najviši etički standardi na nivou EU i šire međunarodne zajednice.

podeli