Сајам књига 2012.

Дан науке о књигама

На 57. београдском сајму књига, у петак, 26. октобра, ЦПН у сарадњи са Институтом за књижевност и уметност представља разноврсна истраживања и теорије науке о књижевности

На овогодишњем сајму књига,  у Хали 2, на специјално дизајнираном штанду од природних материјала, који представља информациони облак, Центар за промоцију науке представља чак 872 издања, која су објавиле 102 научноистраживачке организације у Србији током 2012. године.

У оквиру пратећег предавачког програма и трибина, свакога дана се на штанду Центра за промоцију науке представљају различите науке, а за суботу и недељу, последње дане Сајма, организован је посебан Научни викенд.

Пети дан Сајма је у потпуности посвећен наукама о књижевности, а програм је осмишљен у сарадњи са Институтом за књижевност и уметност. Сарадници и истраживачи Института ће у оквиру овог програма представити више значајних монографија и критичких прегледа, реализованих у оквиру пет пројеката: Књижевна периодика, Компаративна изучавања српске књижевности, Поетичка изучавања српске књижевности, Српско усмено стваралаштво, Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика.

Ове јесени Институт за књижевност и уметност обележава 50 година постојања, а тим поводом је објавио монографију Пола века науке о књижевности – Институт за књижевност и уметност 1963–2012, која ће бити посебно представљена у 18 часова.

Поред тога, овом приликом ће бити најављена и изложбa „РЕ/ВИЗИЈА: часописи као агенси књижевности и културе“, коју Институт организује од 2. до 30. новембра 2012, у холу Народне библиотеке Србије, уз подршку Центрa за промоцију науке.

Истражите више о наступу ЦПН на Сајму књига.

 

ПРОГРАМ ДАНА НАУКЕ О КЊИГАМА

Петак, од 15 до 19 сати

15 до 15.30 сати

Зборници радова пројекта Књижевна периодика

 1. Жанрови у периодици, зборник радова, ур. Весна Матовић. О зборнику говори уредница др Весна Матовић, руководилац пројекта и директор Института за књижевност и уметност
 2. Нова Европа, зборник радова и библиографија, ур. Марко Недић, Весна Матовић, Марија Циндори. О зборнику радова говори др Марко Недић, уредник зборника.
 3. Традиција просвећености/просвећивања, зборник радова, ур. Татјана Јовићевић. О зборнику говори Татјана Јовићевић, уредница зборника радова.

15.30 до 16.00 сати

Зборници радова и научне монографије пројекта Компаративна изучавања српске књижевности

 1. Аспекти времена у књижевности, зборник радова, ур. Лидија Делић. Зборник обухвата 28 радова посвећених разматрању тематизације и проблематизације времена у књижевности, уметности, философији, лингвистици. Између осталог, аутори се баве аспектима времеплова, надреализма, утопиjе, Пушкина, Шекспира, Мана, Лавкрафта, Поа, Кинга, Кортасара, Пељевина, Зоран Живковића…
 2. Бојан Јовић, Јунаци модерних времена – Чарли Чаплин. Чарли Чаплин у очима европске авангарде. Службени гласник, Београд, 2012. Монографија представља обухватну анализу феномена чаплинизма у европској авангардној књижевности и уметности, настала на темељу изворног истраживања грађе из више европских књижевности, ова монографија представља потпуну новину код нас, такође и оригиналан допринос изучавању поетике и естетике домаће и светске авангарде. О књигама ће говорити проф. др Јелена Новаковић, проф. др Тихомир Брајовић и виши научни сарадник др Бојан Јовић.
 3. 3.     Тихомир Брајовић, Фикција и моћ, Архипелаг, Београд, 2011. Анализа Андрићеве „субверзивне имагинациjе“, која у први план истиче однос субјекта, моћи и власти у зрелим делима Иве Андрића (Прича о везировом слону, Проклета авлија и Омер паша Латас). Брајовић испитује својеврсну анатомију политичке свести која се, као особеност модерног доба, појављује у виду двоструке политичке принуде: принуда појединачне и принуда колективне егзистенције. О књигама ће говорити проф. др Јелена Новаковић, проф. др Тихомир Брајовић и виши научни сарадник др Бојан Јовић.

16 do 16.30 сати

Књиге пројекта Поетичка изучавања српске књижевности

 1. Језик, књижевност, култура, Новици Петковићу у спомен, ур. Јован Делић, Александар Јовановић. Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет, Београд, 2011. Зборник радова посвећен оснивачу пројекта проф. др Новици Петковићу. О зборнику говори проф. др Александар Јовановић, уредник зборника.
 2. О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића, зборник радова, ур. Јован Делић, Драган Хамовић, Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет, Београд, Дучићеве вечери поезије, Требиње, 2012. О зборнику говори др Драган Хамовић, научни сарадник Института, уредник зборника.
 3. Песничке вертикале Љубомира Симовића, зборник радова, ур. Александар Јовановић, Светлана Шеатовић-Димитријевић. Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет, Београд, 2011. О зборнику говори др Светлана Шеатовић-Димитријевић, научни сарадник Института, уредник зборника.

Промоцијама зборника присуствоваће академик Матија Бећковић и академик Љубомир Симовић.

16.30 до 17 сати

Књиге пројекта Српско усмено стваралаштво

 1. Бошко Сувајџић, Иларион Руварац и народна књижевност. О књизи говори др Бранко Златковић, научни сарадник Института.
 2. Ликови усмене књижевности, зборник радова, ур. Снежана Самарџија. О зборнику говори мр Данијела Петковић, истраживач сарадник Института.
 3. Ненад Љубинковић, Трагања и одговори. Студије из народне књижевности и фолколора. О књизи говори др Смиљана Ђорђевић, научни срадник Института.

17 до 17.30 сати

Књиге пројекта Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика

 1. Петар Пијановић, Српски културни круг 1900–1918, Институт за књижевност и уметност. Монографија о сучељавању и укрштању српске културне идеологије са идеологијом југословенства; синтетички преглед културних прегнућа и достигнућа српског народа у уметностима и наукама, у друштву и политици у епоси „српске ренесансе“ у прве две деценије 20. века.   О књизи говори проф. др Александар Јовановић.
 1. Кристијан Олах, Књига-Бог – (Постмодерна) духовност у Хазарском речнику Милорада Павића, Институт за књижевност и уметност. Ново читање и тумачење „првог романа 21. века“ са становишта културолошке и философско-теолошке критике; сагледавање постмодернизма са културне и историјске дистанце, односно из духовног хоризонта неотрадиционализма и неоконзервативизма. О књизи говори проф. др Петар Пијановић.
 1. Марија Грујић, Reading The Entertainment And Community Spirit, Институт за књижевност и уметност. У налету убрзаног развоја медијске културе, разни видови популарне културе могу бити анализирани као системи знакова, настали у одређеном културноисторијском процесу, и упоређивани с другим системима културних творевина. Ова књига представља увод у расправу о могућностима анализе таквих културних конструката помоћу теоријске апаратуре књижевних теорија. О књизи говори проф. др Татјана Росић.

 18 до 19 сати

Представљање издавачке делатности Института за књижевност и уметност и монографије Пола века науке о књижевности – Институт за књижевност и уметност 1963-2012, објављене поводом пола века постојања.

О издавачкој делатности Института говори др Весна Матовић, директор Института и др Миодраг Матицки, директор Института у периоду 1976–2006.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs