У среду, 18. новембра 2015. године, у Бриселу, као део конзорцијума ЦПН ће присуствовати састанку једног од водећих пројеката FP7  програма – RRI Tools

Представници Центра за промоцију науке укључени у реализацију пројекта RRI Tools, једног од водећих пројаката оквирног програма Европске комисије FP7,  заједно ће са осталим партнерима на пројекту присуствовати састанку у Бриселу, 18. новембра, на коме ће бити представљена прва верзија RRI Toolkit-a, чије је објављивање планирано за јануар 2016. године.   

Будући да пројекат RRI Tools (Responsible Research and Innovation – Одговорно истраживање и иновације) током 2016. године улази у своју најважнију, а уједно и завршну фазу, на састанку ће бити речи о дисеминацији и популаризацији пројекта међу релевантним циљним групама.  Центар за промоцију науке, као један од партнера овог конзорцијума, има улогу регионалног центра који координира пројектне активности у неколико земаља Југоисточне Европе. На овај начин ЦПН учествује у реализацији циљева пројекта који, између осталог, подразумевају  и преношење знања и усвајање принципа одговорног истраживања.

Сам пројекат  RRI Tools као један од својих приоритетних циљева има веће укључивање целокупне друштвене заједнице у процес успостављања бољег односа између поља истраживања и иновација с једне стране и друштва са друге. Тиме се постижу већа инклузивност, креативност, али и боља сарадња међу различитим друштвеним групама – истраживачима, представницима цивилног сектора, доносиоцима одлука, креаторима јавних политика и др.

Пројектом RRI Tools ће бити обухваћено тридесет земаља из Европског истраживачког простора и за те потребе је основано деветнаест националних и регионалних центара који ће вршити обуке за коришћење алата насталих током трајања пројекта, радити на креирању стратешких докумената и широком усвајању RRI концепта.

Истражите више о пројекту RRI Tools.

подели
повезано
Творац Сретењског устава
Астероид Дејвид Боуви