ПРОЈЕКТИ

Родна равноправност у науци

Програм HORIZON 2020 посебан акценат ставља на оснаживање жена у избору каријере у науци

Центар за промоцију науке је као партнер COST акције у пројекту genderSTE учествовао на састанку одбора ЕУ програма genderSTE, који је у новембру одржан у Вилњусу, у Литванији. Највећи простор на овом састанку посвећен је теми родне равноправности у оквиру програма HORIZON 2020 и најави конференције Genderingcities у Риму идуће јесени.

COST акција промовише родну једнакост у науци и технологији тако што подстиче жене да изаберу каријеру у овим областима. Тема родне равноправности заузеће важно место у оквиру програма HORIZON 2020, који се односи на период од 2014. до 2020. године.

Програм HORIZON 2020 објединиће јединствени скуп правила и све тренутне програме за финансирање научних истраживања и иновација, а један од задатака у оквиру програма јесте и јачање улоге жена на овом пољу.

Неки од циљева програма HORIZON 2020 на тему родне равноправности о којима се разговарало о Вилњусу су и веће учешће жена у доношењу одлука, уједначенији однос оба пола у научним истраживачким тимовима, укључивање родног аспекта у научна истраживања, као и питање статуса жена када је реч о породиљском одсуству.

Приликом разматрања пријава за ЕУ програме у оквиру COST акције посебно ће се обраћати пажња управо на родне аспекте и уважавање родне једнакости у области науке.

Директорка Центра за промоцију науке, Александра Дрецун је координаторка genderSTE пројекта за Србију.

Истражите више на: http://www.cost.eu/media/newsroom/genderSTE

 

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs