Program HORIZON 2020 poseban akcenat stavlja na osnaživanje žena u izboru karijere u nauci

Centar za promociju nauke je kao partner COST akcije u projektu genderSTE učestvovao na sastanku odbora EU programa genderSTE, koji je u novembru održan u Vilnjusu, u Litvaniji. Najveći prostor na ovom sastanku posvećen je temi rodne ravnopravnosti u okviru programa HORIZON 2020 i najavi konferencije Genderingcities u Rimu iduće jeseni.

COST akcija promoviše rodnu jednakost u nauci i tehnologiji tako što podstiče žene da izaberu karijeru u ovim oblastima. Tema rodne ravnopravnosti zauzeće važno mesto u okviru programa HORIZON 2020, koji se odnosi na period od 2014. do 2020. godine.

Program HORIZON 2020 objediniće jedinstveni skup pravila i sve trenutne programe za finansiranje naučnih istraživanja i inovacija, a jedan od zadataka u okviru programa jeste i jačanje uloge žena na ovom polju.

Neki od ciljeva programa HORIZON 2020 na temu rodne ravnopravnosti o kojima se razgovaralo o Vilnjusu su i veće učešće žena u donošenju odluka, ujednačeniji odnos oba pola u naučnim istraživačkim timovima, uključivanje rodnog aspekta u naučna istraživanja, kao i pitanje statusa žena kada je reč o porodiljskom odsustvu.

Prilikom razmatranja prijava za EU programe u okviru COST akcije posebno će se obraćati pažnja upravo na rodne aspekte i uvažavanje rodne jednakosti u oblasti nauke.

Direktorka Centra za promociju nauke, Aleksandra Drecun je koordinatorka genderSTE projekta za Srbiju.

Istražite više na: http://www.cost.eu/media/newsroom/genderSTE

 

 

podeli
povezano
Tvorac Sretenjskog ustava
Asteroid Dejvid Bouvi