Др Марцинковски је реномирани професор са богатим искуством у образовању из области природних наука, технологије и математике. Члан је тима који је осмислио упитник за мерење нивоа ученичке еколошке писмености, познат као MSELS упитник, који је примењен у више земаља широм света, а, између осталих, и у Србији. Његова схватања о еколошкој писмености драгоцена су за едукаторе и све оне који се залажу за изградњу одрживе будућности. У Београд долази у склопу активности на пројекту ELIPS, који финансира Фонд за науку Републике Србије, у оквиру позива Идентитети.

 

Предавање: „What is environmental literacy, what it looks like, and why it matters for Youth and Teacher Education – Experience from the USA” („Шта је еколошка писменост, како она изгледа и зашто је важна за образовање младих и наставника – искуство из САД“)

Ово предавање је првенствено намењено студентима, истраживачима и наставницима.

Време: среда, 27. март, 11.00

Место: Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду (Краљице Наталије 43, Београд), Амфитеатру 41 (III спрат)

 

Предавање: „Can we be environmentally literate if we are not sensitive to the natural environment and environmental problems? – How do we understand, assess, and enhance environmental literacy? („Можемо ли бити еколошки писмени ако нисмо осетљиви на природну средину и еколошке проблеме? – Како разумемо, меримо и унапређујемо еколошку писменост?“)

Ово предавање је, уз обезбеђен консекутивни превод, отворено за јавност и намењено свима онима који су заинтересовани за еколошка питања и одрживост.

Време: четвртак, 28. март, 17.30

Место: Народни музеј Србије, Атријум, Трг републике 1

 

Оба скупа ће отворити др Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања и руководилац пројекта ELIPS.

О пројекту

Пројекат ELIPS (Environmental Identity of Primary School Students in Serbia / Eколошки идентитет ученика основне школе у Србији) има за циљ да одреди ниво еколошке писмености ученика на крају основне школе и да идентификује карактеристике еколошког идентитета ученика, као и кључне факторе који утичу на формирање тог идентитета. Пројекат реализују Институт за педагошка истраживања, Београд, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитета у Београду, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду и Хемијски факултет Универзитета у Београду. Пројекат финансира Фонд за науку Републике Србије, у оквиру позива Идентитети.

подели