Dr Marcinkovski je renomirani profesor sa bogatim iskustvom u obrazovanju iz oblasti prirodnih nauka, tehnologije i matematike. Član je tima koji je osmislio upitnik za merenje nivoa učeničke ekološke pismenosti, poznat kao MSELS upitnik, koji je primenjen u više zemalja širom sveta, a, između ostalih, i u Srbiji. Njegova shvatanja o ekološkoj pismenosti dragocena su za edukatore i sve one koji se zalažu za izgradnju održive budućnosti. U Beograd dolazi u sklopu aktivnosti na projektu ELIPS, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, u okviru poziva Identiteti.

 

Predavanje: „What is environmental literacy, what it looks like, and why it matters for Youth and Teacher Education – Experience from the USA” („Šta je ekološka pismenost, kako ona izgleda i zašto je važna za obrazovanje mladih i nastavnika – iskustvo iz SAD“)

Ovo predavanje je prvenstveno namenjeno studentima, istraživačima i nastavnicima.

Vreme: sreda, 27. mart, 11.00

Mesto: Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu (Kraljice Natalije 43, Beograd), Amfiteatru 41 (III sprat)

 

Predavanje: „Can we be environmentally literate if we are not sensitive to the natural environment and environmental problems? – How do we understand, assess, and enhance environmental literacy? („Možemo li biti ekološki pismeni ako nismo osetljivi na prirodnu sredinu i ekološke probleme? – Kako razumemo, merimo i unapređujemo ekološku pismenost?“)

Ovo predavanje je, uz obezbeđen konsekutivni prevod, otvoreno za javnost i namenjeno svima onima koji su zainteresovani za ekološka pitanja i održivost.

Vreme: četvrtak, 28. mart, 17.30

Mesto: Narodni muzej Srbije, Atrijum, Trg republike 1

 

Oba skupa će otvoriti dr Milica Marušić Jablanović, viši naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja i rukovodilac projekta ELIPS.

O projektu

Projekat ELIPS (Environmental Identity of Primary School Students in Serbia / Ekološki identitet učenika osnovne škole u Srbiji) ima za cilj da odredi nivo ekološke pismenosti učenika na kraju osnovne škole i da identifikuje karakteristike ekološkog identiteta učenika, kao i ključne faktore koji utiču na formiranje tog identiteta. Projekat realizuju Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu i Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu. Projekat finansira Fond za nauku Republike Srbije, u okviru poziva Identiteti.

podeli