(АКТУЕЛНО) Тим научника показао зашто је лако натерати људе да раде лоше ствари

Текст: Т. Марковић

Када учине лоше дело под туђим налогом, људи често покушавају да смање своју одговорност оправдавајући се тиме да су само следили туђа наређења. Но, како тврде истраживачи са лондонског универзитета UCL и Универзитета Либре из Брисела, људи то не чине само да би избегли казну. Заправо, у ситуацијама када су принуђени да ураде нешто чији је исход лош, појединци губе осећај за одговорност.

Тим научника је, како би решио проблем смањене одговорности, покушао да објасни феномен познат као “осећај делатности” (енгл. sense of agency). Осећај делатности представља доживљај који се јавља у свести људи када наши поступци изазову неки ефекат. На пример, ако притиснете прекидач и сијалица се упали, ви ћете радњу и њену последицу доживети истовремено, иако међу њима постоји мали размак.

Људи перципирају дужи временски период између радње и њеног исхода када је он негативан, а краћи када је позитиван. Различите доживљаје временског размака између одређених делатности и њихових позитивних и негативних резултата 2013. године испитивали су истраживачи са UCL-a и показали да људи имају смањен осећај повезаности са својим активностима које су довеле до лоших исхода. 

Истраживање о томе колико је лако наговорити особу да ради лоше ствари, научници са универзитета из Лондона и Брисела вршили су тако што су испитаницима дали задатак да другу особу изложе малом електрошоку својом вољом, или уз наговор других људи. Онима који су самостално пристали да изврше задатак обећана је и мала новчана награда. Сваки учесник је знао колики ће бол нанети другом, јер су се током експеримента њихове улоге мењале.

Показало се да је код учесника који су били принуђени да изврше задатке, перцепција временског периода између самих активности и њихових последица дужа. Такође, код ових испитаника је била смањена и неуролошка обрада последица сопствених активности. У наредним експериментима учесници су, уместо слабог струјног удара, били изложени финансијским казнама.

“Када имате осећај делатности, ви се осећате одговорним за исход, мењају се доживљаји временских разлика између онога што урадите и онога што проузрокујете тиме, а разлика у тим ситуацијама делује знатно мање”, каже Патрик Хагард са UCL-а. 

подели