Са циљем да усмере интересовање истраживача, Центар за промоцију науке заједно са Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) организује две сесије на коференцији European Geosciences Union General Assembly (EGU24) која се одржава у Бечу у срединином априла 2024. Европска унија геонаука је водећа организација за истраживање Земље, планета и свемира у Европи. Мисија EGU24 је да подстакне фундаментална геонаучна истраживања, уз примењена истраживања која се баве кључним друштвеним и еколошким изазовима. 

Позивају се сви истраживачи који се баве овим кључним темама из области комуникације климатских промена да поднесу апстракт до 10. јануара 2024. године у 13:00 часова.

За све информације о томе како да се пријавите и пошаљете апстракт, посетите веб страницу EGU24, How to submit an abstract.

Две сесије, које организују Центар за промоцију науке и CMCC, парнтери на међународном пројекту Climateurope2, баве се односом науке и друштва. Тема прве сесије су климатски наративи као алати за премошћавање јаза између науке и шире јавности, који користе мултидисциплинарне приступе да би допрли до различите публике и подстакли их на ангажовање.

Друга сесија је посвећена дезинформацијама, као кључном социо-културном феномену који угрожава кредибилитет научне заједнице и негативно утиче на учешће грађана у демократском процесу.

подели