Национално удружење научних писаца (NASW), које награду Science in Society Journalism Awards (Новинарске награде наука у друштву) додељује од 1972. године, позива заинтересоване научне новинаре, коментаторе и писце да свој рад – објављен или емитован на енглеском језику у периоду 1.1.2023-31.12.2023. –  пријаве до 1. фебруара ове године. 

Заинтересовани новинари и писци могу да конкуришу у оквиру следећих категорија: књига; коментар; вест или извештај о неком научном догађају, открићу или теми (до 1,500 речи); дужа, детаљна анализа или видео извештај о неком научном догађају, открићу или теми (до 4,000 речи); истраживање или дужа форма (више од 4,000 речи); серија видео прилога или чланака о некој научној теми. 

Национално удружење научних писаца (NASW) је установило награду давне 1972. како би наградило појединце и тимове новинара и писаца за њихово ,,истраживачко или интерпретативно извештавање о науци и њеном утицају на савремено друштво.

Почевши од прве награде 1972. године, победници су демонстрирали иновативно извештавање које превазилази саму науку,  које се бави етичким проблемима и импликацијама за заједнице и друштво у целини.  Наш примарни циљ јесте да препознамо научно писање које је обликовано различитим перспективама, јер нам оно омогућава да подробније испричамо важне приче које могу много да помогну нашим читаоцима и заједницама. Стога сматрамо да је разноврсност тема, извора, публике и аутора критична компонента изврсности”, наводи се на веб-сајту Удружења.

Више информација о критеријумима за пријаву и начину пријаве доступно је на овом линку.подели