Пројекат FemPower, који има за циљ да интегрише родну димензију у истраживања и професионални развој у процесу транзиције ка чистој енергији, нуди бесплатан онлајн курс на тему повећања заступљености жена у енергетком сектору као катализатора за иновације и ефикасније зелене енергетске транзиције. Курс је намењен студентима, истраживачима, стручњацима, доносиоцима одлука, као и свима заинтересованим за зелену енергију и већу родну равноправност у енергетском сектору.

Курс ће бити отворен до 23. јула, а трајаће четири недеље. У првој недељи отвориће се дисмусија о теми сусретања рода и чисте енергије, док друга недеља обухвата представљање искустава жена у оквиру чисте енергетске транзиције. Трећа недеља у фокус ставља повећање улоге жена у сектору зелене енергије, као и решавање проблема недовољне заступљености жена у овој области. У финалној недељи биће речи о значају родне равноправности за иновације.

Главне активности у оквиру курса биће: учешће у три вебинара који ће бити доступни путем видео-конференције, а пружиће могућност за интеракцију са стручњацима у овој области. Своја знања и разумевање теме моћи ћете да проверите полагањем недељних квизова. Ови квизови се не оцењују и можете их полагати колико год пута желите. Сертификат о постигнутом успеху биће издат свакоме ко успешно заврши курс, а неопходно је остварити најмање 60% укупног броја поена.

Исход курса требало би да буде боље разумевање транзиције ка чистој енергији, већа свест о важности креирања родно равноправних политика у овој транзицији, познавање стања политика и стратегија ЕУ, као и родних препрека и неједнакости у енергетском сектору; препознавање главних стратегија и пракси у академској и пословној заједници за борбу против недовољне заступљености жена у сектору чисте енергије. Током курса ће се истаћи значај жена као катализатора за иновације у сектору чисте енергије, а биће јасније  дефинисани и појмови просумеризма, енергетских заједница и енергетских задруга, као и основне везе међу њима.

Како бисте учествовали у курсу, пријавите се путем овог линка

Детаљније на: https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+CET101+2023_M6/about

подели