Projekat FemPower, koji ima za cilj da integriše rodnu dimenziju u istraživanja i profesionalni razvoj u procesu tranzicije ka čistoj energiji, nudi besplatan onlajn kurs na temu povećanja zastupljenosti žena u energetkom sektoru kao katalizatora za inovacije i efikasnije zelene energetske tranzicije. Kurs je namenjen studentima, istraživačima, stručnjacima, donosiocima odluka, kao i svima zainteresovanim za zelenu energiju i veću rodnu ravnopravnost u energetskom sektoru.

Kurs će biti otvoren do 23. jula, a trajaće četiri nedelje. U prvoj nedelji otvoriće se dismusija o temi susretanja roda i čiste energije, dok druga nedelja obuhvata predstavljanje iskustava žena u okviru čiste energetske tranzicije. Treća nedelja u fokus stavlja povećanje uloge žena u sektoru zelene energije, kao i rešavanje problema nedovoljne zastupljenosti žena u ovoj oblasti. U finalnoj nedelji biće reči o značaju rodne ravnopravnosti za inovacije.

Glavne aktivnosti u okviru kursa biće: učešće u tri vebinara koji će biti dostupni putem video-konferencije, a pružiće mogućnost za interakciju sa stručnjacima u ovoj oblasti. Svoja znanja i razumevanje teme moći ćete da proverite polaganjem nedeljnih kvizova. Ovi kvizovi se ne ocenjuju i možete ih polagati koliko god puta želite. Sertifikat o postignutom uspehu biće izdat svakome ko uspešno završi kurs, a neophodno je ostvariti najmanje 60% ukupnog broja poena.

Ishod kursa trebalo bi da bude bolje razumevanje tranzicije ka čistoj energiji, veća svest o važnosti kreiranja rodno ravnopravnih politika u ovoj tranziciji, poznavanje stanja politika i strategija EU, kao i rodnih prepreka i nejednakosti u energetskom sektoru; prepoznavanje glavnih strategija i praksi u akademskoj i poslovnoj zajednici za borbu protiv nedovoljne zastupljenosti žena u sektoru čiste energije. Tokom kursa će se istaći značaj žena kao katalizatora za inovacije u sektoru čiste energije, a biće jasnije  definisani i pojmovi prosumerizma, energetskih zajednica i energetskih zadruga, kao i osnovne veze među njima.

Kako biste učestvovali u kursu, prijavite se putem ovog linka

Detaljnije na: https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+CET101+2023_M6/about

podeli