Она је награђена за истраживачки рад којим се бавила у оквиру своје докторске дисертације, а ово признање су јој доделили Федерално министарство за образовање, науку и истраживање Аустрије и Институт за Дунавски регион и Централну Европу.

Награда Danubius Young Scientist Award додељена је по осми пут са циљем да се истакне научни рад и таленат младих истраживача, повећа видљивост научне заједнице региона, као и да се подстакну млади научници/научнице да истраже питања и теме који су специфично везани за Дунавски регион.

Додељено је 14 награда за по једног младог научника/научницу из сваке земље чланице Европске стратегије за Дунавски регион (Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка, Мађарска, Молдавија, Црна Гора, Србија, Словачка, Словенија, Румунија, Украјина) за изузетна достигнућа у њиховом научно-истраживачком раду.

Критеријуми доделе награде били су научна изврсност и иновативан приступ у академском раду, релевантност теме научног рада за питања и проблеме од значаја за Дунавски регион, релевантност научног рада кандидата изван националних граница, као и потенцијал кандидата.

Др Ана Салевић одбранила је докторску дисертацију под називом „Синтеза и карактеризација активних влакана и филмова на бази поли(ε-капролактона) и зеина“ на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 2021. године. Циљ докторске дисертације био је развој активних, биоразградивих материјала које поред антиоксидативне и антибактеријске функционалности карактерише и еколошка прихватљивост. Апликативни значај огледа се у могућности њихове примене као амбалажних материјала за прехрамбене производе са циљем да допринесу смањењу губитака хране узроковане кварењем, као и депоновања амбалажног отпада, односно смањењу притиска на животну средину пружајући допринос одрживом развоју.

 

подели