Ко одређује ко je најбољи математичар на свету?

 

Текст: Марија Николић

Филдсова медаља је најпрестижнија математичка награда, и у рангу је Нобелове награде (будући да се Нобелова награда не додељује за открића из математике). Сваке четврте године, један или више математичара добије ово уважено признање. Победника бира Међународна математичка унија, а званично име Филдсове медаље је „Међународна медаља за изузетна математичка достигнућа“.

ИСТОРИЈАТ НАГРАДЕ

Филдсова медаља први пут је предложена 1924. на Међународном конгресу математичара у Торонту, када је одлучено да се на сваком наредном конгресу доделе по две златне медаље за истакнута математичка открића.

Будући да је и сам био добитник неколико златних медаља за математику, још од средње школе па све до оне која му је омогућила даље школовање на Универзитету „Џон Хопкинс“, Џон Чарлс Филдс, канадски математичар, као секретар Међународног конгреса у Торонту 1924. иницирао је оснивање фонда за доделу математичких медаља.  Касније 1932. чланови Међународног конгреса у Цириху усвојили су Филдсов предлог и прва Филдсова награда додељена је на следећем конгресу у Ослу 1936. Током Другог светског рата награде су изостале, те је следећа уследила након 1950. године.

Након Филдсове смрти 1932. комисија за доделу награде одлучила је да ово посебно признање понесе име управо њеног иницијатора. Испоштована је и Филдсова жеља да се награда додељује научнику за постојећи рад, али и за постигнуће које је од важности за будући напредак. Уважена је и одредница да се медаља додељује математичарима млађим од 40 година. На једном од наредних конгреса, 1966, у јеку експанзије математичких истраживања, договорено је да се број златних медаља по једној додели ограничи на четири.

Филдсова медаља највеће је научно признање из области математике. Медаља се израђује од злата и на њој је утиснут профил чувеног античког математичара Архимеда (287–212 п.н.е.). На медаљи је на латинском језику исписан и чувени Архимедов цитат: Transire suum pectus mundoque potiri (прим. прев. Уздигни се изнад себе и схвати свет). На полеђини се налази натпис Congregati ex toto orbe mathematici ob scripta insignia tribuere (прим. прев. Математичарима целог света одаје се признање за изузетан рад).

НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МАТЕМАТИКУ

На иницијативу шведског хемичара Алфреда Нобела, изумитеља динамита и индустријалца, 1895. основан је најпрестижнији светски фонд за награде из основних научних области, физике, хемије, психологије и медицине, али и књижевности, као и за промоцију мира у свету. Накнадно је 1968. на иницијативу Шведске централне банке установљена и Нобелова награда за економију, међутим, зашто Алберт Нобел није био заинтересован да посебно награди математичаре за свој изузетан рад, остала је непознаница.

Једна од контроверзних претпоставки је наводна романтична афера коју је миљеница Алберта Нобела, Венецијанка Софи Хес имала са познатим математичарем (претпоставља се да је то био Геста Митаг-Лефлер). Иако је награде базирао на открићима од значаја за развој човечанства, Алберт Нобел није сматрао да открића у сфери математике значајније доприносе истом, те тако није ни оформљен одбор за доделу Нобелове награде из математике.

ПРОПОЗИЦИЈЕ 

Комитет Филдсове награде бира  Извршни комитет Међународне математичке уније, којем обично председава председник ММУ-а. Предлог је да се сваке четврте године додели најмање, две а највише четири Филдсове медаље, те да се тако покрије више достигнућа из различитих математичких области.  Пропозиције подразумевају и то да кандидат не може бити добитник уколико пуни 40 година у години у којој се одржава Конгрес.

Име председавајућег је јавно, док други чланови Комитета остају анонимни све до званичне доделе награде на Конгресу. Уколико се догоди да је номинован студенат (постдипломац) неког од чланова Комитета, онда тај члан не може служити у Комитету све док се не донесе коначна одлука о награђеном.

За разлику од веома високе новчане накнаде (1.000.000 долара), која следује добитнику Нобелове награде, добитник Филдсове медаље прима новчану награду од свега 15.000 канадских долара (што је нешто мање од 15.000 америчких долара). 

подели