Ko određuje ko je najbolji matematičar na svetu?

 

Tekst: Marija Nikolić

Fildsova medalja je najprestižnija matematička nagrada, i u rangu je Nobelove nagrade (budući da se Nobelova nagrada ne dodeljuje za otkrića iz matematike). Svake četvrte godine, jedan ili više matematičara dobije ovo uvaženo priznanje. Pobednika bira Međunarodna matematička unija, a zvanično ime Fildsove medalje je „Međunarodna medalja za izuzetna matematička dostignuća“.

ISTORIJAT NAGRADE

Fildsova medalja prvi put je predložena 1924. na Međunarodnom kongresu matematičara u Torontu, kada je odlučeno da se na svakom narednom kongresu dodele po dve zlatne medalje za istaknuta matematička otkrića.

Budući da je i sam bio dobitnik nekoliko zlatnih medalja za matematiku, još od srednje škole pa sve do one koja mu je omogućila dalje školovanje na Univerzitetu „Džon Hopkins“, Džon Čarls Filds, kanadski matematičar, kao sekretar Međunarodnog kongresa u Torontu 1924. inicirao je osnivanje fonda za dodelu matematičkih medalja.  Kasnije 1932. članovi Međunarodnog kongresa u Cirihu usvojili su Fildsov predlog i prva Fildsova nagrada dodeljena je na sledećem kongresu u Oslu 1936. Tokom Drugog svetskog rata nagrade su izostale, te je sledeća usledila nakon 1950. godine.

Nakon Fildsove smrti 1932. komisija za dodelu nagrade odlučila je da ovo posebno priznanje ponese ime upravo njenog inicijatora. Ispoštovana je i Fildsova želja da se nagrada dodeljuje naučniku za postojeći rad, ali i za postignuće koje je od važnosti za budući napredak. Uvažena je i odrednica da se medalja dodeljuje matematičarima mlađim od 40 godina. Na jednom od narednih kongresa, 1966, u jeku ekspanzije matematičkih istraživanja, dogovoreno je da se broj zlatnih medalja po jednoj dodeli ograniči na četiri.

Fildsova medalja najveće je naučno priznanje iz oblasti matematike. Medalja se izrađuje od zlata i na njoj je utisnut profil čuvenog antičkog matematičara Arhimeda (287–212 p.n.e.). Na medalji je na latinskom jeziku ispisan i čuveni Arhimedov citat: Transire suum pectus mundoque potiri (prim. prev. Uzdigni se iznad sebe i shvati svet). Na poleđini se nalazi natpis Congregati ex toto orbe mathematici ob scripta insignia tribuere (prim. prev. Matematičarima celog sveta odaje se priznanje za izuzetan rad).

NOBELOVA NAGRADA ZA MATEMATIKU

Na inicijativu švedskog hemičara Alfreda Nobela, izumitelja dinamita i industrijalca, 1895. osnovan je najprestižniji svetski fond za nagrade iz osnovnih naučnih oblasti, fizike, hemije, psihologije i medicine, ali i književnosti, kao i za promociju mira u svetu. Naknadno je 1968. na inicijativu Švedske centralne banke ustanovljena i Nobelova nagrada za ekonomiju, međutim, zašto Albert Nobel nije bio zainteresovan da posebno nagradi matematičare za svoj izuzetan rad, ostala je nepoznanica.

Jedna od kontroverznih pretpostavki je navodna romantična afera koju je miljenica Alberta Nobela, Venecijanka Sofi Hes imala sa poznatim matematičarem (pretpostavlja se da je to bio Gesta Mitag-Lefler). Iako je nagrade bazirao na otkrićima od značaja za razvoj čovečanstva, Albert Nobel nije smatrao da otkrića u sferi matematike značajnije doprinose istom, te tako nije ni oformljen odbor za dodelu Nobelove nagrade iz matematike.

PROPOZICIJE 

Komitet Fildsove nagrade bira  Izvršni komitet Međunarodne matematičke unije, kojem obično predsedava predsednik MMU-a. Predlog je da se svake četvrte godine dodeli najmanje, dve a najviše četiri Fildsove medalje, te da se tako pokrije više dostignuća iz različitih matematičkih oblasti.  Propozicije podrazumevaju i to da kandidat ne može biti dobitnik ukoliko puni 40 godina u godini u kojoj se održava Kongres.

Ime predsedavajućeg je javno, dok drugi članovi Komiteta ostaju anonimni sve do zvanične dodele nagrade na Kongresu. Ukoliko se dogodi da je nominovan studenat (postdiplomac) nekog od članova Komiteta, onda taj član ne može služiti u Komitetu sve dok se ne donese konačna odluka o nagrađenom.

Za razliku od veoma visoke novčane naknade (1.000.000 dolara), koja sleduje dobitniku Nobelove nagrade, dobitnik Fildsove medalje prima novčanu nagradu od svega 15.000 kanadskih dolara (što je nešto manje od 15.000 američkih dolara). 

podeli