Словени су велика група племена настала укрштањем племенских и језичких група у источној и средњој Европи.

Инфографика: Александар Савић

подели
повезано
Творац Сретењског устава
Астероид Дејвид Боуви