Поводом обележавања 102. годишњице Завода за интелектуалну својину, а са циљем промовисања значаја заштите интелектуалне својине за развој савремене економије и друштва, спроведен је конкурс за доделу награда Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) у периоду од 4. априла до 10. октобра ове годинe, у четири категорије такмичења:

  • Проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal for Inventors);
  • Правна лица за привредну примену индустријске својине (WIPO IP Enterprise Medal);
  • Аутор за монографско дело/студијску изложбу у области друштвено хуманистичких наука (WIPO Medal for Creativity) и
  • Ученик или групa ученика средње школе за проналазак (WIPO Schoolchildren’s Medal).

Добитници WIPO награда

Награда WIPO Medal for Inventors, у категорији за проналазача или групу проналазача за патент који је у важности и који има конкретну примену и доказан успех на тржишту, припала је Душанки Роглић, дипломираном машинском инжењеру, власници и директорки фабрике Корали д.о.о. која запошљава око осамдесет радника, јер је на тржишту региона комерцијализовала своја два домаћа патента за проналаске подземних контејнера за еколошко и безбедно одлагање отпада. Наиме, Душанка Роглић је своје проналаске подземних контејнера за еколошко и безбедно одлагање отпада заштитила са два домаћа патента  – реч је о патентима којима је обезбеђена лакша манипулација, бољи хигијенски услови, минимални контакт корисника и контејнера, дуги век употребе, економска исплативост, при чему испуњавају међународне стандарде за уређаје овог типа а посебно за побољшање квалитета живота и заштите животне средине. Тиме је проналазак отклонио све постојеће недостатке познатих решења.

Награда WIPO IP Enterprise Medal, у категорији за домаће правно лице или домаћег предузетникa за привредну примену индустријскe својине, припала је привредном друштву Bitgear Wireless Design Services d.o.o. из Земуна јер је у периоду од 2018. до 2022. године регистровала и привредно применила два домаћа индустријска дизајна, један међународни индустријски дизајн и један међународни жиг, при чему је привредна примена алармног уређаја и сензора, који су заштићени индустријским дизајнима, директно и индиректно допринела повећању извоза, повећању енергетске ефикасности и заштити животне средине. Наиме, компанија Bitgear Wireless Design Services d.o.o. је од 2018. године носилац домаћег индустријског дизајна за алармни уређај који је регистрован под бројем 11372 (Д 2018/67). Такође, од 2021. године је носилац домаћег индустријског дизајна за два сензорска уређаја који су регистровани под бројем 11629 (Д 2021/87), и за исте сензорске уређаје и једног међународно регистрованог индустријског дизајна који је регистрован под бројем DM/219242 а који важи на територијама Eвропске уније, Јапана, Руске Федерације и САД.

Награда WIPO Medal for Creativity, у категорији за аутора за монографско дело/студијску изложбу са каталогом у области друштвено хуманистичких наука, припала је Живојину Петровићу, оснивачу образовне и непрофитне ТВ станице Српска научна телевизија, за књигу Ратник сунца, Београд: Лагуна, 2022, , која говори о професору др Браниславу Бранку Лаловићу (1928–1988), протагонисти борбе за соларну енергију, који је визионарски наслутио кризу енергије у којој се данас налазимо. Он је као нуклеарни физичар Института у Винчи још седамдесетих година прошлог века започео истраживања о технолошкој примени соларне енергије, и постао тако један од пионира истраживања алтернативних извора енергије, који је српску науку на овом пољу винуо у сам светски врх иновативности.

Награда WIPO Schoolchildren’s Medal, у категорији ученика или групе ученика средње школе за проналазак, припала је Николи Теомировићу и Миодрагу Милановићу, ученицима 4. разреда Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Београду, под менторством наставника практичне наставе Милана Станојчића, за проналазак под називом: „Еколошка антиварозна кошница“. Овај проналазак се односи на енергетски независан уређај, који се напаја преко соларног панела, за аутономно уклањање пчелињег крпеља – варое, која уништава до 45% пчелињих друштава, помоћу еколошке супстанце – мравље киселине, а да при томе нема резидуа у меду. Аутори проналаска су допринели проналажењу еколошког и енергетски ефикасног решења у области пчеларства чијом применом би се смањила цена пчелињих производа, који би самим тим постали приступачнији већем броју људи.

Осим наведених награда, у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину, додељује се и награда за домаће правно лице са највећим интензитетом коришћења међународног система регистрације жигова током 2022. године – награда WIPO Users’ Medal. Ова награда је припала компанији ADOC D.O.O. Beograd, која је током 2022. године у односу на сва домаћа правна лица имала највећи број међународно регистрованих жигова. Основна делатност компаније ADOC D.O.O. Beograd која је основана 1990. године је производња, увоз и продаја фармацеутских производа.

Награде Светске организације за интелектуалну својину ће бити додељене на дан 102. годишњице Завода за интелектуалну својину, у уторак, 15. новембра.

Више детаља о наградама можете наћи на овом линку.

подели