Povodom obeležavanja 102. godišnjice Zavoda za intelektualnu svojinu, a sa ciljem promovisanja značaja zaštite intelektualne svojine za razvoj savremene ekonomije i društva, sproveden je konkurs za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) u periodu od 4. aprila do 10. oktobra ove godine, u četiri kategorije takmičenja:

  • Pronalazač ili grupa pronalazača za patent (WIPO Medal for Inventors);
  • Pravna lica za privrednu primenu industrijske svojine (WIPO IP Enterprise Medal);
  • Autor za monografsko delo/studijsku izložbu u oblasti društveno humanističkih nauka (WIPO Medal for Creativity) i
  • Učenik ili grupa učenika srednje škole za pronalazak (WIPO Schoolchildren’s Medal).

Dobitnici WIPO nagrada

Nagrada WIPO Medal for Inventors, u kategoriji za pronalazača ili grupu pronalazača za patent koji je u važnosti i koji ima konkretnu primenu i dokazan uspeh na tržištu, pripala je Dušanki Roglić, diplomiranom mašinskom inženjeru, vlasnici i direktorki fabrike Korali d.o.o. koja zapošljava oko osamdeset radnika, jer je na tržištu regiona komercijalizovala svoja dva domaća patenta za pronalaske podzemnih kontejnera za ekološko i bezbedno odlaganje otpada. Naime, Dušanka Roglić je svoje pronalaske podzemnih kontejnera za ekološko i bezbedno odlaganje otpada zaštitila sa dva domaća patenta  – reč je o patentima kojima je obezbeđena lakša manipulacija, bolji higijenski uslovi, minimalni kontakt korisnika i kontejnera, dugi vek upotrebe, ekonomska isplativost, pri čemu ispunjavaju međunarodne standarde za uređaje ovog tipa a posebno za poboljšanje kvaliteta života i zaštite životne sredine. Time je pronalazak otklonio sve postojeće nedostatke poznatih rešenja.

Nagrada WIPO IP Enterprise Medal, u kategoriji za domaće pravno lice ili domaćeg preduzetnika za privrednu primenu industrijske svojine, pripala je privrednom društvu Bitgear Wireless Design Services d.o.o. iz Zemuna jer je u periodu od 2018. do 2022. godine registrovala i privredno primenila dva domaća industrijska dizajna, jedan međunarodni industrijski dizajn i jedan međunarodni žig, pri čemu je privredna primena alarmnog uređaja i senzora, koji su zaštićeni industrijskim dizajnima, direktno i indirektno doprinela povećanju izvoza, povećanju energetske efikasnosti i zaštiti životne sredine. Naime, kompanija Bitgear Wireless Design Services d.o.o. je od 2018. godine nosilac domaćeg industrijskog dizajna za alarmni uređaj koji je registrovan pod brojem 11372 (D 2018/67). Takođe, od 2021. godine je nosilac domaćeg industrijskog dizajna za dva senzorska uređaja koji su registrovani pod brojem 11629 (D 2021/87), i za iste senzorske uređaje i jednog međunarodno registrovanog industrijskog dizajna koji je registrovan pod brojem DM/219242 a koji važi na teritorijama Evropske unije, Japana, Ruske Federacije i SAD.

Nagrada WIPO Medal for Creativity, u kategoriji za autora za monografsko delo/studijsku izložbu sa katalogom u oblasti društveno humanističkih nauka, pripala je Živojinu Petroviću, osnivaču obrazovne i neprofitne TV stanice Srpska naučna televizija, za knjigu Ratnik sunca, Beograd: Laguna, 2022, , koja govori o profesoru dr Branislavu Branku Laloviću (1928–1988), protagonisti borbe za solarnu energiju, koji je vizionarski naslutio krizu energije u kojoj se danas nalazimo. On je kao nuklearni fizičar Instituta u Vinči još sedamdesetih godina prošlog veka započeo istraživanja o tehnološkoj primeni solarne energije, i postao tako jedan od pionira istraživanja alternativnih izvora energije, koji je srpsku nauku na ovom polju vinuo u sam svetski vrh inovativnosti.

Nagrada WIPO Schoolchildren’s Medal, u kategoriji učenika ili grupe učenika srednje škole za pronalazak, pripala je Nikoli Teomiroviću i Miodragu Milanoviću, učenicima 4. razreda Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Beogradu, pod mentorstvom nastavnika praktične nastave Milana Stanojčića, za pronalazak pod nazivom: „Ekološka antivarozna košnica“. Ovaj pronalazak se odnosi na energetski nezavisan uređaj, koji se napaja preko solarnog panela, za autonomno uklanjanje pčelinjeg krpelja – varoe, koja uništava do 45% pčelinjih društava, pomoću ekološke supstance – mravlje kiseline, a da pri tome nema rezidua u medu. Autori pronalaska su doprineli pronalaženju ekološkog i energetski efikasnog rešenja u oblasti pčelarstva čijom primenom bi se smanjila cena pčelinjih proizvoda, koji bi samim tim postali pristupačniji većem broju ljudi.

Osim navedenih nagrada, u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, dodeljuje se i nagrada za domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova tokom 2022. godine – nagrada WIPO Users’ Medal. Ova nagrada je pripala kompaniji ADOC D.O.O. Beograd, koja je tokom 2022. godine u odnosu na sva domaća pravna lica imala najveći broj međunarodno registrovanih žigova. Osnovna delatnost kompanije ADOC D.O.O. Beograd koja je osnovana 1990. godine je proizvodnja, uvoz i prodaja farmaceutskih proizvoda.

Nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu će biti dodeljene na dan 102. godišnjice Zavoda za intelektualnu svojinu, u utorak, 15. novembra.

Više detalja o nagradama možete naći na ovom linku.

podeli