Поводом отворених питања о физичком кажњавању деце, Елементаријум представља кратки водич за родитеље једног од водећих развојних психолога данашњице, Елизабет Гершоф

Текст: Др Елизабет Т. Гершоф

Превод: Ивана Смоловић

&&&

Уочи ЦПН трибине „Зашто не треба тући децу“ и велике дискусије у домаћој јавности о физичком кажњавању деце, отворило се много питања, како правних, па и оних у вези са моралом и етиком, тако и питања која се дотичу модерне психологије и педагогије. Но, ма како сложена и актуелна, сва она се напослетку односе на стваран живот милиона људи, на вечно питање односа родитеља и детета. Шта су препоруке науке? Како не примењивати силу, а одгојити васпитано дете? Имајући у виду да живот ретко тако директно поставља питања науци, а и како бисмо понудили део одговора који се могу сматрати довољном поузданим, изабрали смо чланак Principles and Practices of Effective Discipline: Advice for Parents, који је написала докторка Елизабет Т. Гершоф са Универзитета у Мичигену, у САД. Као један од најпознатијих развоjних психолога данашњице, Гершоф је учествовала у припреми познате метастудије из 2002. године која је обухватила преглед дотадашњих сазнања психологије о физичком кажњавању деце. Током 15 година изучавала jе управо родитељство и односе између родитеља и деце, а део чланка који представљамо садржи четири принципа васпитања, као и конкретне примере праксе за родитеље.

С.Б.                 

&&&     

Дисциплиновање деце jедан jе од наjзначаjниjих – и наjтежих – послова коjе родитељ има. Упркос томе, мало jе оних коjе су подучавали како да исправно дисциплинуjу своjе дете. Већина нас jе учила „на лицу места“, у пракси, или смо jедноставно понављали оно што су наши родитељи радили када смо ми били деца. То, нажалост, значи да користимо познате методе коjе нису толико делотворне.

У овом памфлету прочитаћете четири принципа позитивног и ефикасног дисциплиновања, коjи су развијени током година рада са децом и њиховим породицама. Овде ћете пронаћи и примере коjи вам могу помоћи да наведене принципе примените у пракси.

1. Усмерите децу, немоjте их кажњавати

Принцип:

Циљ дисциплиновања деце jесте да их научимо прихватљивом понашању. А деца ће научити како треба да се понашају jедино ако им кажете или покажете како. Казна деци указуjе на то шта не треба да раде; jедино усмеравање и подучавање може имати адекватан ефекат. Деца ће се понашати боље уколико су мотивисана неким обећањем или наградом, пре него претњом да ће бити кажњена.

Пракса:

• Будите реални, jедноставно очекуjте да ће се дете понашати као дете.

• На дечjе недолично понашење гледаjте као на лоше расуђивање. Оно што одрасли често виде као неадекватно понашање, заправо jе дечjи покушаj да науче нешто о своjоj околини.

• Покажите им примером како треба да се понашаjу и како ви контролишете своjу љутњу и фрустрациjу.

2. Усредсредите се на оно што jе позитивно

Принцип:

Ефикасно дисциплиновање се ослања на позитиван однос, пун разумевања и поштовања између вас и вашег детета. Када развиjете овакав однос са дететом, оно ће бити мотивисано да се лепо понаша.

Пракса:

• Потрудите се да свом детету свакога дана пружите што више „позитивних“ емоциjа – попут загрљаjа, охрабрења, похвала – као и да покажете што мање „негативних“ – попут викања, овлашног ударања по гузи или посрамљивања – колико год је могуће*.

• Када се ваше дете понаша лепо, похвалите га, jер ћете га тако наjбоље мотивисати.

*ИСПРАВКА ПРЕВОДА, 17.12.

На овом месту је измењен првобитни превод, како би мање дословно, али прецизније пренео смисао реченице: Each day, be sure to give your child as many “positives” – such as hugs,  encouragement, praise, or guidance – and to engage in as few “negatives” – such  as yelling, spanking, or shaming – as you can (прим. ур.)

3. Будите спремни

Принцип:

Како бисте ефикасно дисциплиновали своjе дете, кључно jе да му претходно укажете на то шта jе лепо понашање и коjа су ваша очекивања. Другим речима, посао родитеља када jе реч о дисциплиновању детета не састоjи се само од ваше реакциjе на њихово недолично понашање. Деци морате врло jасно ставити до знања како очекуjете да се понашаjу у одређеним ситуациjама. Овакви разговори могу да предупреде дечjе лоше понашање.

Пракса:

• Установите неколико важних, али разумних ограничења и смерница за децу, и обjасните им како треба да се понашаjу. Имаjте на уму да ћете обjашњења морати да поновите неколико пута током времена како бисте били сигурни да их ваше дете разуме и прихвата.

• Створите окружење у ком се дете осећа сигурно. Уклоните све што га чини несигурним. Бебе и мала деца увек мораjу бити под надзором одраслих.

 4. Будите доследни

Принцип:

Деца ће напредовати уколико будете доследни. Како ствари могу да предвиде и сигурни су у то како се одвиjаjу, деца ће се понашати на онаj начин коjи jе у прошлости већ „радио“. Када jе живот непредвидив и несигуран, деца не знаjу шта да очекуjу и не могу да се ослоне на своjе претходно искуство, па не знаjу ни како да се понашаjу. Ако деци обезбедите познато окружење, она ће применити оно што су научила о томе шта jе прикладно, а шта неприкладно понашање у датоj ситуациjи и датом контексту.

Пракса:

• Увек будите доследни и спроведите награду или казну коjу сте претходно установили.

• Ако jе дете своjим лепим понашањем заслужило награду, немоjте им jе ускратити jер су се потом понашала лоше.

• Установите рутину за своjе дете. Када год jе то могуће, потребно jе да знаjу када jеду, када уче и када jе време за спавање.

Извор: Gershoff, E. T. (2008). Principles and Practices of Effective Discipline: Advice for Parents. Columbus, OH: Center for Effective Discipline.

 

подели
повезано
Творац Сретењског устава
Астероид Дејвид Боуви